Strategic Innovation Program Drive Sweden:

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Closed 27 September 2018

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Fokuserar din idé också på hur automation kan bidra till mer miljövänliga transporter? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet och hållbara transporter.

The offer in brief

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och experimentella utvecklingsprojekt för innovationer av ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Vem kan söka?

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör, och en från akademin.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan uppgå till 5 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Som mest kommer 12 miljoner kronor att fördelas på omkring 3–10 projekt. Minst 50 procents medfinansiering krävs.

Viktiga datum

Glöm inte att anmäla dig till vårt informationsmöte - webinar - den 3 juli kl 11. Se länk nedan i kalendariet för utlysningen.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.

  Syftet med denna utlysningsomgång är att bygga vidare på de insatser som görs och har gjorts under programmets första tre verksamhetsår. En översikt av pågående projekt finns på Drive Swedens webbplats, under rubrikerna Strategiska projekt och Utlysningsprojekt.

  Vidare ges möjlighet att bidra med ytterligare projekt som ligger i linje med den framtidsvision som Drive Sweden arbetat fram. Framtidsvisionen bygger bland annat på de Round Table's som genomförts under 2017. Se information om detta på  Drive Swedens webbplats

  Målen med programmet är att identifiera, tillämpa och utvärdera nya koncept och teknologier för att gemensamt skapa förutsättningar för en ny typ av mobilitet (för människor och gods) som möjliggörs genom ett uppkopplat, automatiserat och delat vägtransportsystem. Syftet med detta är att möjliggöra ett mer hållbart samhälle och därmed också kraftfullt bidra till de ovan beskrivna transportpolitiska målen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  Call for proposal responsible for Vinnova

  08-473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administrative issues

  08-473 31 61

  Sofie Vennersten

  Programchef

  031-764 70 16

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  AD Aware traffic Control - Advanced Cooperative Driver Assistance CARMENTA GEOSPATIAL TECHNOLOGIES AB SEK 3 261 757 Completed
  2018-03991
  Guidance to autonomous vehicles for the blind, deaf, and deaf blind RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 931 700 Ongoing
  2018-03989
  Welcome Onboard VERIDICT AB SEK 2 620 000 Ongoing
  2018-03990
  Sharing Economy and Smart Mobility Acceptance Högskolan Väst SEK 3 062 760 Ongoing
  2018-03987
  Demonstration of performance-based standards with connected vehicles TFK-TransportForsK AB SEK 360 000 Ongoing
  2018-03988

  Reference number 2018-02051

  Page statistics