Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2022

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2022.

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan
Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan, som avser Forskning inom digitalisering, digital strukturomvandling i linje med samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling och datadrivet innovationsprogram inom ekonomi och artificiell intelligens, ska kunna genomföras.

Uppdraget utfördes av Tommy Schönberg och avslutades 24 februari 2022.

Läs uppdraget

Avslutat uppdrag

Uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong

Vinnova har fått i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong, som finns tillgänglig för svenska aktörer, och föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan på verksamheten.

Uppdraget utfördes av Ida Langborg och slutredovisades 1 februari 2022.

För frågor kontakta Pontus Westrin

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Analysbilaga

Last updated 21 March 2022

Page statistics