Regeringsuppdrag slutrapporterades 2019

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2019.

Analysera förutsättningarna för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid Brexit

Vi ska analysera de förändrade förutsättningarna för Sveriges internationella forsknings- och innovationssamarbeten vid Brexit. Analysen ska göras med utgångspunkt i vårt uppdrag och verksamhet. Den ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

Uppdraget utfördes av Sanna Sjöblom. Uppdraget slutredovisades 13 maj 2019. 

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Skapa en sammanhållen innovationsprocess mellan myndigheter

Vi ska undersöka hur samarbetet och samordningen mellan myndigheter kan förbättras. Syftet är att stärka myndigheternas förmåga att stödja innovativa företag inom reglerade branscher. Genom samverkan med regelgivande myndigheter ska vi förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd, regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska vara en sammanhållen process. Vi ska även hjälpa Finansinspektionen hur de kan underlätta innovation.

Uppdraget utfördes av Jakob Hellman och Tobias Öhman. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Bidra i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation

Vi ska bistå i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation under perioden 2016-2018. Vi ska bland annat lämna förslag på deltagare till externa referensgrupper för samverkansprogrammen och arrangera dialogforum med dessa referensgrupper. Vi ska också bidra i arbetet med att identifiera pågående eller planerade insatser för innovation inom de utpekade samverkansprogrammen.

Vi ska även hjälpa referensgrupperna och arbetsgrupperna i Regeringskansliet att ta fram en analys för områdets nuläge och utvecklingsbehov. Analysen ska vara underlag för en kommunikation kring samverkansprogrammen.

Uppdraget utfördes av Maria Landgren. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Delta i samverkansprojekt för att utnyttja digitaliseringens potential hos industrin

Under 2016-2018 ska vi genomföra insatser för att ta tillvara digitaliseringens potential för ökad konkurrenskraft hos svensk industri. Insatserna ska utgå ifrån en kraftsamling mellan forskningsmiljöer och näringsliv med grund i svenska industriella styrkor.

Kontaktpersoner för uppdraget var Cecilia Sjöberg och Annika Zika-Viktorsson. Uppdraget slutredovisades 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Läs slutredovisningen

 

Last updated 17 May 2019   |   Page statistics