Utveckling på webbplatsen

Här samlar vi de ändringar som sker under vår kontinuerliga vidareutveckling av webbplatsen.

Nyheter och ändringar september 2018

Sprint 36. Information såsom utlysningar, ansökningsomgångar och projekt hämtas nu från API 2.0. Under sprinten har mest arbete skett med att stabilisering av Import 2.0.

Import 2.0 med importlogg

Den omarbetade importen har stöd för engelska. Dessutom mer visuellt stöd för importflödet så att redaktörer kan se förändringar och även begära om uppdateringar. 

Andra nyheter

 • Lägg till A/B-testning på CMS 11-sajten
 • Installera Siteimprove plugin
 • GDPR: skapa personliga inlogg till prod och acctest
 • Förbättra arbetssätt av release för Acctest och Prod
 • Möjlighet att dölja "mikrosajts banner" på utvalda sidor
 • Ny ikon till browserfliken

Urval av buggar som är rättade

 • Import 2.0: Kontakter och Länkar läggs inte in korrekt (18661)
 • Fel version visas av sidor i redaktörsläget (18663)
 • Import 2.0: En Utlysning som uppdateras ska inte ändra Innehållsblocket och SEO-fälten (18684)
 • Import 2.0: SEO-fält ska inte uppdateras då en AO uppdateras (18685)
 • Explorer: "Rörlig grön spalt" i sidhuvudet (18646)
 • Explorer: Toppbilder visas annorlunda (18647)
 • Import 2.0: "Ej publika och ej Webbsida"-AO verkar importeras felaktigt (18651)
 • Import 2.0: AO-dubletter skapas under importen (18654)
 • Rubrik och beskrivning för relaterad info fast innehållsytan bara har opublicerade block (18616)
 • Explorer: Grafiskt fel på Finaniseringsväljaren i Explorer - fortfarande fel (18523) (18623)
 • Disclaimer text för kalenderhändelser - länk fungerar inte - fortfarande fel (18477) (18624)
 • Diarienummer lägger sig konstigt på ao- och utlys-sidor (18626)
 • Tidigare kalenderhändelser (på startsidan och kalendersidan) (18569)
 • Felaktig statistik (18466)
 • Vid delning av sidor på Facebook visas info om gammal webbläsare (18062)

 

Nyheter och ändringar 3 september 2018 

Sprint 35. Sommarsprinten. Arbetet har fokuserat på mer stöd för engelska på sajten men en del radaktörsförbättrande åtgärder har också byggts in. Dessutom har en hel del buggar åtgärdats. 

Finansieringsväljaren och andra söksidor nu helt på engelska

Texter och funktioner har nu fullt stöd för engelska. Detta gäller Finansieringsväljaren, Nyhetssidan, WebbTV-sidan och Lediga tjänster.

Finansieringsväljaren på engelska

Andra nyheter

 • Länka till zip-filer
 • Sajtkvalitet: Fler nivåer för Viktiga egenskaper
 • Utöka med diarienummer på Utlysningsidor och AO-sidor
 • Uppdatera hjälptext för mobil toppbild på mikrosajt
 • Puffblock: Ta bort egenskapen "Textens position" om den inte används
 • Projektlisteblock: Ta bort egenskaperna under fliken Bakgrund om de inte används
 • Möjlighet att lägga in möjlighet till alternativa texter på bildspelsblocket
 • Byte av engelsk logotyp i sidhuvud

Urval av buggar som är rättade

 • Färgad banner försvinner från mikrosajter i mobil (17640)
 • Snabbkollen smäller - AO (18280)
 • Video-blocket och Kalenderhändelse visar inte bakgrund och figur om WebTV-referens används + alltid fullbredd (18112)
 • Valda filter får med parantes (18329)
 • Går inte att klicka på puffarna för en AO i mobilläge (18331)
 • Vald kalenderhändelse visas inte som pop-up (18332)
 • Justering av bildtextdesign och bildtext i editorn [Sprint 34] (18341)
 • Kommatecken hamnar fel vid valda filter (18345)
 • 404-fel vid inladdning av fonter (18360)
 • Text inklistrad i Tiny rensas inte från formatering (18367)
 • Mikrosajtens brödsmula - sidans namn syns inte längre (18463)
 • 404-sidan "fungerar inte" (18469)
 • Disclaimer text för kalenderhändelser - länk fungerar inte (18477)
 • Import 2.0: Det saknas begränsning av segmentnamnet på 60 tecken (18503)
 • Skydda EffektaImport och GDPR bakom login (18505)
 • Import 2.0: Alla AO under Utlysningar läggs inte till i kön (18507)

Nyheter och ändringar 4 juli 2018

Sprint 34. Fokus på statistik och SEO. Dessutom en hel del buggrättningar.

Information om statistikens giltighet

Information visas om statistikens giltighet. Dessutom visar nu statistiken summan av besök på både den svenska och engelska sidan.

Statistikrutan med information kring giltighet

 

Andra nyheter

 • SEO: Svenska fallbacksidor ska ha annan titel än den svenska
 • SEO: Dold länk på söksidor som visar alla resultat
 • Statistikimporten ska summera engelska sidor under den svenska motsvarigheten
 • Statistik-dialogen ska innehålla en not om att statistiken gäller från 2017-04-03
 • Statistik-dialogen ska innehålla not om att statistiken gäller sv+en
 • Formatering av bildtext
 • Disclaimer-text på kalendersidor
 • Editorfunktion för citat

Urval av buggar som är rättade

 • Toppbild på startsidan suddig i Internet Explorer (17840)
 • Bildspelsblocket fungerar inte helt (17467)
 • EPI11: 404-sidan funkar inte på engelska (18214)
 • EPI11: AO-sidor: Felaktig spacing (18034)
 • EPI11: AO-sidor: rubrik till textblock (18036)
 • EPI11: Fel vid import av AO-sidor (schemalagt jobb) (18002)
 • EPI11: Linjen i Steg-för-Steg-blocket flödar inte korrekt mellan ytorna (18238)
 • EPI11: Länkat rubrikblock har fel grafisk design (18219)
 • EPI11: Länkvalidering (schemalagt jobb) kraschar (18003)
 • EPI11: Nyhetssida: för mkt spacing mellan brödtext och länkar (18215)
 • EPI11: Om Visa listvy väljs på Utlysningssök så är fortfarande Kort-valet markerat (18156)
 • EPI11: Valda filter visas inte i webbtv-sök (18207)
 • Finansieringsväljaren: "Kräver samverkan" tycks inte fungera i AccTest (18195)
 • Import 2.0: 500 fel när man ska uppdatera an AO under admin-fliken Effekta import (18295)
 • Import 2.0: Projektimporten kraschar (18220)
 • Import 2.0: Svenska AO-sidor får "Similar offers" (18245)
 • På kalendersidan kan man inte klicka på kalenderhändelser i mobilläge (18272)
 • Textblock utan rubrik (18250)
 • Till start

Nyheter och ändringar 8 juni 2018 

Sprint 33. Denna sprint fokucerade helt på att stabilisera webbplatsen efter uppgraderingen till EPiServer CMS 11.

Citat

Nu EPiServer 11

Webbplatsen är nu uppdaterad till EPiServer CMS 11.

Urval av buggar som är rättade

 • Effekta-test-inställning verkar inte ge rätt sökresultat (17893)
 • EPI11: Kan inte skapa nyhetssida (17946)
 • EPI11: Krash då Textblock visas och man är påloggad (17963)
 • EPI11: Gadgeten för att kopiera AO-texter verkar inte fungera (17964)
 • EPI11: Fel vid import av projekt (schemalagt jobb) (17998)
 • EPI11: Revisionspåminnelser (schemalagt jobb) tycks inte skicka några påminnelser (17999)
 • EPI11: Ingen Sitemap.xml skapas via schemalagt jobb (18000)
 • EPI11: Ordningen på schemalagda jobb i Admin är slumpmässig (18001)
 • EPI11: Sidstatistiken tycks inte uppdateras eller blir felaktig för vissa sidor (18029)
 • EPI11: Formulärblock saknas (18032)
 • EPI11: AO-sidor: Alternativ beskrivning, rubrik och blockyta 2 (18033)
 • EP11: AO-sidor: HTML-formaterad text i visa-läge <p> (18035)
 • EPI11: Startsidan: Länk till kalenderhändelser (18042)
 • EPI11: Expanderbart block: översta raden döljs (18050)
 • EPI11: Länkat rubrikblock (18051)
 • EPI11: Lista med kalenderhändelser visar html i ingressen <p> (18052)
 • EPI11: Steg för steg block visar html <p> (18053)
 • EPI11: Projektlisteblock visar html i ingressen <p> (18054)
 • EPI11: Projeklisteblock visar inga projekt (18055)
 • EPI11: Nyheter i sidträdet kan inte expanderas (18109)
 • EPI11: AO-puff i Dynamiska AO-listeblocket visar HTML i visaläget <p> (18111)
 • EPI11: Videoblocket kraschar om man har både inbäddningskod och referens (18113)
 • EPI11: 404-sidan fungerar inte (18125)
 • EPI11: "Visa enbart lokala kalenderhändelser" verkar inte funka på Kalenderhändelselisteblocket (18135)
 • EPI11: Krasch när man ska öppna AO-sida (18153)
 • EPI11: Stängd AO visas fast Stängda ska vara bortfiltrerade (18154)
 • EPI11: Lokal källa på sidan Utlysningssök tycks inte fungera (18155)
 • EPI11: Expanderbar text block, text döljds bakom blockrubrik (18164)
 • EPI11: Lokal videokälla fungerar inte på WebbTV-sidan (18193)

 

Nyheter och ändringar 24 maj 2018

Sprint 32. Stödfunktioner för GDPR på plats. Dessutom utökat stöd för SEO och möjlighet till avpublicering av lediga tjänster.

Specialbyggd GDPR-modul

Personuppgifter på webbplatsen kan identifieras via verktyg som exempelvis SiteImprove. Vi behöver dock också kunna identifiera interna personuppgifter som sidansvariga och redaktörer. Därför togs i denna sprint en GDPR-modul fram.

Specialbyggd GDPR-modul

Andra nyheter

 • Projektsöket ska hämta engelska kategorier
 • Funka: Ny knappplacering på varnings- och informationsmeddelanden
 • Mikrosajt startsida: Mobilversion för toppbild
 • Informationsblock med bakgrund - länken ska öppnas i samma fönster
 • Viktigt meddelande och EpiserverFind varning EJ ok
 • Engelsk text till projektsöket
 • SEO: Rätta till link-taggen
 • SEO: Förtydliga sitemap.xml-adressen i robots.txt
 • Mikrosajtstatistik: ändra hjälptexter
 • Avpublicering av lediga tjänster

Urval av buggar som är rättade

 • Sökfunktionen på den engelska sidan (17928)
 • Vi behöver separera Utl/AO-visning från importen (Effekta-test-kryssrutan) (17916)
 • Nyhetsfiltrering visar inte korrekt antal nyheter (17754)

Nyheter och ändringar 3 maj 2018

Sprint 31. En kopia av webbplatsen är nu uppgraderad till EPiServer CMS 11 och redo för en period med tester. I övrigt har några mindre ändringar gjorts och ytterligare några buggar är rättade.

Uppgradering till EPiServer CMS 11 för test

Vi har nu uppgraderat en kopia av webbplatsen till EPiServer CMS 11. En period med olika tester kommer nu börja och när webbplatsen är färdigtestad så kommer porduktionssajten uppgraderas. Några av nyheterna är att projekthanteringen nu är förbättrad, att det åter finns ett inbyggt godkännandeflöde och att det går att låsa toppanelen. Läget Påsidan-redigering och Egenskapsredigering ligger nu också kvar.

Uppgraderingen öppna också för att lägga till A/B-testning på sidor.

Bild på redigerinsgläget för EPiServer CMS 11.

 

Andra nyheter

 • SEO-förbättring genom alt-texter på lgog-länken
 • Stor (2 Mb) bild laddas inte längre på sidor som inte använder bilden
 • Marginaler justerade på vissa sidor från 40px till 30px för bättra grafisk samstämmighet

Urval av buggar som är rättade

 • Mikrosajtstatistik visar fel värden (17824)
 • "Visa fler"-knappen på projektlistningar fungerar ej (17684)
 • Google Maps: Övrig platsinformation visas inte om Alternativ platsinformation anges (17726)
 • Bildspelsblocket fungerar inte helt (17467)
 • Import 2.0: Ärenden under utlysning i EPi markeras inte för Wastebasket om de saknas i importdata (17621)
 • Import 2.0: Ärenden som inte ska skapas, och som inte redan finns, ska inte skapa köposter (17501)
 • Finansieringsväljaren i Chrome 90% zoom ser inte bra ut (17491)

Nyheter och ändringar 5 april 2018

Sprint 30. En kortare påsksprint med en mix av buggrättningar och redaktionella förbättringar.

Disclaimer text på projektsidorna

Vissa texter som visas på vinnova.se är skapade utanför Vinnova och kan inte kvalitetsgranskas före publicering. För att upplysa besökare kring detta så finns nu en beskrivande text om att kvaliteten kan variera på vissa texter.

Disclaimer text på projektsida

"Hinner ni inte" länken bör kunna inaktiveras av en redaktör

I vissa fall vill reaktören kunna gömma den länk som automatiskt visas om det finns fler ansökningsomgångar. Detta går nu att göra.

Egenskapen "Hinner ni inte" i redigeraläget

Andra nyheter

 • Import 2.0: Komplettera med saknade AO till kön vid inläsning av ändrade Utlysningar
 • Minisprint: Färdigställa Import 2.0
 • Relaterad information på AO- och utlysningssida ska vara språkunik
 • Ändra teckenbegränsningen i metabeskrivningsfältet
 • Bygga på blocket Informationsblock med bakgrund
 • Anpassa texter om publikationer på engelska

Urval av buggar som är rättade

 • Bakgrundsbild på startsidan ändras inte (17658)
 • Puff-texter dimmade i AccTest (17661)
 • Utlysningssidor på AccTest smäller med Index out of range (17586)
 • Google maps på kalenderhändelser visar ej valt företagsnamn i fältet "Full Location" (17560)
 • Funka: Texter ligger inte inom label-taggen i sökfilter (17530)
 • Kopiera critical.css.min till vy (17690)
 • Gör kritisk css dynamisk, indikera sidladdning (17670)

Nyheter och ändringar 4 april 2018

Sprint 29. Fortsatt arbete med det nya importjobbet. Underhållsjobb me duppgardering och en del säkerhetarbete. Men även enstaka redaktionella förbättringar.

Möjlighet att puffa för söksidor

Det går nu att visa söksidor som en puff på andra sidor. Används bland annat för att erbjuda fler alternativ då en besökare inte hittar rätt ansökningsomgång.

Våra erbjudanden - puff utan textVåra erbjudanden - puff med text

 

Indikering om söktjänsten Find inte fungerar

En hel del viktig information på webbplatsen bara visas om söktjänsten Find fungerar. Därför visas nu en varning om det finns problem med Find.

Varningsmeddelande för driftstörning

Andra nyheter

 • Lägg till knapp på varnings- och informationsmeddelanden
 • Förvaltning: Provuppgradera till senaste versionen av EPi
 • Import 2.0: Nya effekta-importen parallellt med den gamla
 • Import 2.0: Möjlighet att forcera inläsning av data
 • Dynamiska AO-blocket: Möjlighet att visa upp kommande och öppna AO:n
 • Statistik: Justering av data för Stängda - visa alltid 0 / en vecka framåt
 • Nyhetssöksidan: Visa alla nyheter
 • Säkerhet: Mejl för att kontrollsöka på Google efter unika ord som bara ska finnas på vår sajt
 • Dölj filterkategorin Publikationstyp på publikationssidan

Urval av buggar som är rättade

 • Snabbkollen (utlysningswizard) fungerar inte i prod (17369)
 • Mail med hemliga ord - inställningar ändras tillbaka vid ompublicering (17594)
 • Import 2.0: Jobben som läser från Effekta ska jämföra checksumma med EPi, inte kön (17523)
 • Import 2.0: Om en sida med samma namn finns ska ett alternativt namn väljas (17486)
 • Lediga tjänster-block: Hämtar tacktext (16862)
 • Disclaimer projektbeskrivning saknar ev spacing (17597)
 • Treklöver för Utvald utlysning i Dynamiskt AO-listblock lägger sig framför designobjekt (17598)
 • Söksidan visar fel antal nyheter (17599)
 • Text i innehållsytan för Dynamiskt AO-listblock (17600)

Nyheter och ändringar 1 mars 2018

Sprint 28. Typisk underhållssprint med många buggrättningar och ny importfunktion för att hämta utlysningar, ansökningsomgångar och projekt från Effekta.

Arbete med ny importfunktion

Stödet för engelska behöver utökas och Effekta-API:et har omarbetats i en versionm 2. Vi behöver därför omarbeta vårt importjobb. I samma veva bygger vi bort vissa delar som hade hög risk att skapa fel vid importen. Den nya funktione är planerad att ersätta den gamla under våren 2018.

Skrämkopia av vyn där man ser importloggen.

Andra nyheter

 • Sökfiltret för projekt visar antalet projekt för varje alternativ
 • Anökningsomgångar kopplas till mikrosajt utan behov av kopior
 • Vartningsmeddelanden har fått en tydligare knapp

Urval av buggar som är rättade

 • Import 2.0: AO kastas felaktigt till wasteBasket (17449)
 • Effekta import, loggsidan bör vara default sorterad så senaste loggen är överst. (17448)
 • Visa mer-funktion i sök fungerar ej (17319)
 • Trackingen mot Find fungerar inte vid autosök (17287)
 • Find är skriftlägeskänsligt ibland (17255)
 • GA-statistik: Inga data visas när man väljer Öppen på en AO [Sprint 27] (17337)
 • Filterval visas inte i accTest [Sprint 27] (17335)
 • Kalender: Platsinformationen grupperas inte [HF] (17315)
 • Stort avstånd på mikrosajter (under intro) (17281)
 • Kritisk CSS: Mikrosajt (17279)
 • Globalsök, filter gäller inte vid första sökning (17353)
 • 404-sidan visas inte på engelska (17344)
 • Information döljs på AO-kort i Finansieringsväljaren (17298)
 • Kategorier hämtas fel (17351)
 • Finansieringsväljaren: Sorteras alfabetiskt på AO:ns namn, inte puffrubrik (17300)
 • AO-sidor har inte rätt rubrik i brödsmula (17310)
 • Äåö-problem vid tracking under söksidan (17360)
 • Projektlistblock: Visar inte alla projekt [HF] (17340)
 • Kontaktnamn som börjar på doc klassas som dokument (17347)

Nyheter och ändringar den 14 februari 2018

Sprint 27. Fokus på förbättringar av publikationssidan och mer information till besökarna.

Dold funktion för att se bara Utvärderingar och Effektanalyser

Om en av nedanstående parametrar läggs till sidadressen för publikationssök så kommer bara effekanalyser respektive utvärderingar att visas. En länk kan därför skapas på en annan sida som ser ut exempelvis så här:

https://www.vinnova.se/om-oss/publikationer-och-ebocker/?publType=Utvärdering

De två alterantiven är:

?publType=Effektanalys

?publType=Utvärdering

Sökresultat på publikationssöksidan

Sidansvarig och senast uppdaterad

Det går nu att ange en ansvarig utgivare för en sida och även informera om när den publicerades senast. Båda uppgifterna går också att gömma.

Sidansvarig och senast uppdaterad.

Andra nyheter

 • Information till användare av gamla webbläsare 
 • Tagga innehåll på sidan med lang-tagg om det skiljer sig från sidans språk 
 • Implementera ny tabelldesign för mobila enheter 
 • Publikationssidan: Lägg till beskrivande fält för e-bok 
 • Projektlisteblocket: Utöka med fler diarienummer 

Urval av buggar som är rättade

 • GA-statistik för AO: Felaktigheter finns på samma sätt som för Sidstatistiken (17304)
 • Viktigt meddelande visas bara EN gång (17292)
 • Trackingen mot Find fungerar inte vid autosök (17287)
 • För litet avstånd mellan ingressen och twitterflödet (17294)
 • Powerslice-namnen är fortfarande fel (17290)
 • Find-problem (17302)
 • Dokumentikoner visas inte i block (17212)

Nyheter och ändringar den 15 januari 2018

Sprint 26. En kort uppföljningssprint efter jul-sprinten med främst justeringar och buggrättningar.

Möjlighet att visa relaterad information på fler sidtyper

Det går nu att visa relaterad information, puffar, på sidotypåerna WebbTV, Publikation och Kalenderhändelse.

En kalenderhändelse med två relaterade kalenderhändelser underst. De visas som puffar.

Andra nyheter

 • Möjlighet att ange ingress på twitterflödet
 • Möjlighet att visa pufftext för mikrosajter
 • Engelska visas som förstval på söksidan för publikationer om sajten visas på engelska

Urval av buggar som är rättade

 • Kontaktuppgifter på AO importeras men AO:n uppdateras inte (17225)
 • Bildblock visar bilder i fel format (17246)
 • Engelska AO-sidan: kontaktpersoner visas inte (17240)
 • Söksidan visar spinnande hjul som aldrig försvinner om man går direkt till den (17108)
 • Fel sortering på kalenderhändelser och nyheter (17205)
 • Engelska utlysningssida: Diarienummer krävs för att översätta utlysningssida (17236)
 • Find är skriftlägeskänsligt ibland (17255)
 • Loggan: Klipps fel och saknar undertext (17264)
 • Mikrosajter: Brödsmulor ritas inte ut rätt (17267)
 • Kategorier för Topic, WebTV är inte lokaliserade (17144)
 • Publikationssök: Kolumnen Språk visas två gånger (17273)
 • Mikrosajtval: Vit text visas som svart (17248)

Nyheter och ändringar den 10 januari 2018

Sprint 25. Fokus har legat på att förbättra möjligheterna för redaktörer i denna sprint.

Youtube live för livesändningar

Då Bambuser kommer avvecklas så har nu istället stöd för att välja och visa live-sändingar via Youtube byggts in.

Redaktörsläget för att mata in uppgifter om live-url, starttid och sluttid.

Möjlighet till Viktigt meddelande

Det går nu att informera besökare och andra intressenter om akuta, viktiga händelser. En redaktör kan välja att slå på en banner högts upp som visar ett meddelande på alla sidor under en viss tid.

Exempel på viktigt meddelande som visas överst på en sida.

Andra nyheter

 • Ny mikrosajtsdesign
 • Sökruta på 404-sidan
 • Utskriftsvänlig version av steg-för-steg-blocket
 • Nyckelord visas i finansieringväljaren men kan inte längre väljas som filter
 • Omsorterad Powerslice-lista
 • Engelska Find-indexet används nu

Urval av buggar som är rättade

 • Lediga tjänster listas inte (17195)
 • Länktext försvinner för dokument (med nya ikoner) (17210)
 • Nyhetsbilder skalas inte ner för mobiler (small) (17155)
 • AO:n, projekt, kalenderhändelser, lediga tjänster, nyheter osv listas inte på engelska sidor (17197)
 • Så ansöker du syns på preliminära utlysningar (17175)
 • Engelsk text i kontaktblocket (17189)
 • Publikationer ska vara valt i sökfiltret (17214)
 • Utlysningssida: Missing text på preliminära AO:n (17142)
 • Puffbilder skalas inte ner (17153)
 • GA-Statistik: Felaktiga summeringar då statistik visas (17159)
 • GA-Statistik: Felaktiga summeringar då statistiken samlas in (17157)
 • GA-Statistik: Statistik-popupen för AO-sidor är trasig (17161)
 • Steg för steg-blocket formateras fel i IE 11 (17172)
 • Steg för steg-blocket kan inte fällas ut i mobil (17165)

Nyheter och ändringar den 13 december 2017

Sprint 24. Denna sprint innehåller förbättringar för besökare och redaktörer. Dessutom har buggar rättats och en säkerhetsrapport skapats.

"Best bets"

För att förbättra för besökaren har funktionen "best bets" lagts till. Detta gör det möjligt för en redaktör att välja en eller flera sidor som matchar en speciell sökfras. Om en besökare sedan söker efter denna fras kommer den utvalda sidan eller sidorna visas överst i sökresultatet med en sandfärgad bakgrundsfärg.

Söksida med första resultatet i annan färg

Tumnaglar direkt från Youtube

Tidigare var redaktören tvungen att välja ut en tumnagel manuellt för Youtube-filmer. Nu kommer detta ske automatiskt, så om ingen tumnagel är vald hämtas den från Youtube.

Andra nyheter

 • Snabbare sidladdning då statistik laddas först vid begäran
 • Möjlighet för en redaktör att ladda upp EPS-filer
 • Splitvy för Mikrostatistik med topp- och bottenkvalitet
 • Månatlig säkerhetsrapport
 • React har uppdaterats till den senaste versionen

Urval av buggar som är rättade

 • Utlysningssida: Missing text på preliminära AO:n (18477)
 • Puffbilder skalas inte ner (18483)
 • Nyhetsbilder skalas inte ner för mobiler (small) (18484)
 • GA-Statistik: Statistik-popupen för AO-sidor är trasig (18487)
 • Steg för steg-blocket kan inte fällas ut i mobil (18492)
 • Steg för steg-blocket formateras fel i IE 11 (18495)
 • Så ansöker du syns på preliminära utlysningar (18507)
 • Standardtexter kommer på engelska (18508)
 • Engelsk text i kontaktblocket (18516)
 • Lediga tjänster listas inte (18519)
 • AO:n, projekt, kalenderhändelser, lediga tjänster, nyheter osv listas inte på engelska sidor (18520)
 • Länktext försvinner för dokument (med nya ikoner) (18536)
 • Publikationer ska vara valt i sökfiltret (18538)
 • Standardtexter från språkfilen på AO-sidor (18539)

 

Se tidigare utveckling på webbplatsen

 

 

 

 

Korrigera connectionstring för effektaimport (18279)
Import 2.0: 500 fel när man ska uppdatera an AO under admin-fliken Effekta import (18295)
EPI11: Om Visa listvy väljs på Utlysningssök så är fortfarande Kort-valet markerat (18156)
Bildspelsblocket fungerar inte helt (17467)
(Tony) Toppbild på startsidan suddig i Internet Explorer (17840)
Finansieringsväljaren: "Kräver samverkan" tycks inte fungera i AccTest (18195)
EPI11: Valda filter visas inte i webbtv-sök (18207)
EPI11: 404-sidan funkar inte på engelska (18214)
EPI11: Nyhetssida: för mkt spacing mellan brödtext och länkar (18215)
EPI11: Länkat rubrikblock har fel grafisk design (18219)
Import 2.0: Projektimporten kraschar (18220)
EPI11: Linjen i Steg-för-Steg-blocket flödar inte korrekt mellan ytorna [LOW] (18238)
Import 2.0: Svenska AO-sidor får "Similar offers" (18245)
Textblock utan rubrik (18250)
På kalendersidan kan man inte klicka på kalenderhändelser i mobilläge (18272)
EPI11: AO-sidor: Felaktig spacing (18034)
EPI11: AO-sidor: rubrik till textblock (18036)
EPI11: Fel vid import av AO-sidor (schemalagt jobb) (18002)
EPI11: Länkvalidering (schemalagt jobb) kraschar [ÖPPNAT IGEN] (18003)
Last updated 25 February 2019   |   Page statistics