Utveckling på webbplatsen

Här samlar vi de ändringar som sker under vår kontinuerliga vidareutveckling av webbplatsen.

Nyheter och ändringar 3 maj 2018

Sprint 31. En kopia av webbplatsen är nu uppgraderad till EPiServer CMS 11 och redo för en period med tester. I övrigt har några mindre ändringar gjorts och ytterligare några buggar är rättade.

Uppgradering till EPiServer CMS 11 för test

Vi har nu uppgraderat en kopia av webbplatsen till EPiServer CMS 11. En period med olika tester kommer nu börja och när webbplatsen är färdigtestad så kommer porduktionssajten uppgraderas. Några av nyheterna är att projekthanteringen nu är förbättrad, att det åter finns ett inbyggt godkännandeflöde och att det går att låsa toppanelen. Läget Påsidan-redigering och Egenskapsredigering ligger nu ocksåp kvar.

Uppgraderingen öppna också för att lägga till A/B-testning på sidor.

Bild på redigerinsgläget för EPiServer CMS 11.

 

Andra nyheter

 • SEO-förbättring genom alt-texter på lgog-länken
 • Stor (2 Mb) bild laddas inte längre på sidor som inte använder bilden
 • Marginaler justerade på vissa sidor från 40px till 30px för bättra grafisk samstämmighet

Urval av buggar som är rättade

 • Mikrosajtstatistik visar fel värden (17824)
 • "Visa fler"-knappen på projektlistningar fungerar ej (17684)
 • Google Maps: Övrig platsinformation visas inte om Alternativ platsinformation anges (17726)
 • Bildspelsblocket fungerar inte helt (17467)
 • Import 2.0: Ärenden under utlysning i EPi markeras inte för Wastebasket om de saknas i importdata (17621)
 • Import 2.0: Ärenden som inte ska skapas, och som inte redan finns, ska inte skapa köposter (17501)
 • Finansieringsväljaren i Chrome 90% zoom ser inte bra ut (17491)

Nyheter och ändringar 5 april 2018

Sprint 30. En kortare påsksprint med en mix av buggrättningar och redaktionella förbättringar.

Disclaimer text på projektsidorna

Vissa texter som visas på vinnova.se är skapade utanför Vinnova och kan inte kvalitetsgranskas före publicering. För att upplysa besökare kring detta så finns nu en beskrivande text om att kvaliteten kan variera på vissa texter.

Disclaimer text på projektsida

"Hinner ni inte" länken bör kunna inaktiveras av en redaktör

I vissa fall vill reaktören kunna gömma den länk som automatiskt visas om det finns fler ansökningsomgångar. Detta går nu att göra.

Egenskapen "Hinner ni inte" i redigeraläget

Andra nyheter

 • Import 2.0: Komplettera med saknade AO till kön vid inläsning av ändrade Utlysningar
 • Minisprint: Färdigställa Import 2.0
 • Relaterad information på AO- och utlysningssida ska vara språkunik
 • Ändra teckenbegränsningen i metabeskrivningsfältet
 • Bygga på blocket Informationsblock med bakgrund
 • Anpassa texter om publikationer på engelska

Urval av buggar som är rättade

 • Bakgrundsbild på startsidan ändras inte (17658)
 • Puff-texter dimmade i AccTest (17661)
 • Utlysningssidor på AccTest smäller med Index out of range (17586)
 • Google maps på kalenderhändelser visar ej valt företagsnamn i fältet "Full Location" (17560)
 • Funka: Texter ligger inte inom label-taggen i sökfilter (17530)
 • Kopiera critical.css.min till vy (17690)
 • Gör kritisk css dynamisk, indikera sidladdning (17670)

Nyheter och ändringar 4 april 2018

Sprint 29. Fortsatt arbete med det nya importjobbet. Underhållsjobb me duppgardering och en del säkerhetarbete. Men även enstaka redaktionella förbättringar.

Möjlighet att puffa för söksidor

Det går nu att visa söksidor som en puff på andra sidor. Används bland annat för att erbjuda fler alternativ då en besökare inte hittar rätt ansökningsomgång.

Våra erbjudanden - puff utan textVåra erbjudanden - puff med text

 

Indikering om söktjänsten Find inte fungerar

En hel del viktig information på webbplatsen bara visas om söktjänsten Find fungerar. Därför visas nu en varning om det finns problem med Find.

Varningsmeddelande för driftstörning

Andra nyheter

 • Lägg till knapp på varnings- och informationsmeddelanden
 • Förvaltning: Provuppgradera till senaste versionen av EPi
 • Import 2.0: Nya effekta-importen parallellt med den gamla
 • Import 2.0: Möjlighet att forcera inläsning av data
 • Dynamiska AO-blocket: Möjlighet att visa upp kommande och öppna AO:n
 • Statistik: Justering av data för Stängda - visa alltid 0 / en vecka framåt
 • Nyhetssöksidan: Visa alla nyheter
 • Säkerhet: Mejl för att kontrollsöka på Google efter unika ord som bara ska finnas på vår sajt
 • Dölj filterkategorin Publikationstyp på publikationssidan

Urval av buggar som är rättade

 • Snabbkollen (utlysningswizard) fungerar inte i prod (17369)
 • Mail med hemliga ord - inställningar ändras tillbaka vid ompublicering (17594)
 • Import 2.0: Jobben som läser från Effekta ska jämföra checksumma med EPi, inte kön (17523)
 • Import 2.0: Om en sida med samma namn finns ska ett alternativt namn väljas (17486)
 • Lediga tjänster-block: Hämtar tacktext (16862)
 • Disclaimer projektbeskrivning saknar ev spacing (17597)
 • Treklöver för Utvald utlysning i Dynamiskt AO-listblock lägger sig framför designobjekt (17598)
 • Söksidan visar fel antal nyheter (17599)
 • Text i innehållsytan för Dynamiskt AO-listblock (17600)

Nyheter och ändringar 1 mars 2018

Sprint 28. Typisk underhållssprint med många buggrättningar och ny importfunktion för att hämta utlysningar, ansökningsomgångar och projekt från Effekta.

Arbete med ny importfunktion

Stödet för engelska behöver utökas och Effekta-API:et har omarbetats i en versionm 2. Vi behöver därför omarbeta vårt importjobb. I samma veva bygger vi bort vissa delar som hade hög risk att skapa fel vid importen. Den nya funktione är planerad att ersätta den gamla under våren 2018.

Skrämkopia av vyn där man ser importloggen.

Andra nyheter

 • Sökfiltret för projekt visar antalet projekt för varje alternativ
 • Anökningsomgångar kopplas till mikrosajt utan behov av kopior
 • Vartningsmeddelanden har fått en tydligare knapp

Urval av buggar som är rättade

 • Import 2.0: AO kastas felaktigt till wasteBasket (17449)
 • Effekta import, loggsidan bör vara default sorterad så senaste loggen är överst. (17448)
 • Visa mer-funktion i sök fungerar ej (17319)
 • Trackingen mot Find fungerar inte vid autosök (17287)
 • Find är skriftlägeskänsligt ibland (17255)
 • GA-statistik: Inga data visas när man väljer Öppen på en AO [Sprint 27] (17337)
 • Filterval visas inte i accTest [Sprint 27] (17335)
 • Kalender: Platsinformationen grupperas inte [HF] (17315)
 • Stort avstånd på mikrosajter (under intro) (17281)
 • Kritisk CSS: Mikrosajt (17279)
 • Globalsök, filter gäller inte vid första sökning (17353)
 • 404-sidan visas inte på engelska (17344)
 • Information döljs på AO-kort i Finansieringsväljaren (17298)
 • Kategorier hämtas fel (17351)
 • Finansieringsväljaren: Sorteras alfabetiskt på AO:ns namn, inte puffrubrik (17300)
 • AO-sidor har inte rätt rubrik i brödsmula (17310)
 • Äåö-problem vid tracking under söksidan (17360)
 • Projektlistblock: Visar inte alla projekt [HF] (17340)
 • Kontaktnamn som börjar på doc klassas som dokument (17347)

Nyheter och ändringar den 14 februari 2018

Sprint 27. Fokus på förbättringar av publikationssidan och mer information till besökarna.

Dold funktion för att se bara Utvärderingar och Effektanalyser

Om en av nedanstående parametrar läggs till sidadressen för publikationssök så kommer bara effekanalyser respektive utvärderingar att visas. En länk kan därför skapas på en annan sida som ser ut exempelvis så här:

https://www.vinnova.se/om-oss/publikationer-och-ebocker/?publType=Utvärdering

De två alterantiven är:

?publType=Effektanalys

?publType=Utvärdering

Sökresultat på publikationssöksidan

Sidansvarig och senast uppdaterad

Det går nu att ange en ansvarig utgivare för en sida och även informera om när den publicerades senast. Båda uppgifterna går också att gömma.

Sidansvarig och senast uppdaterad.

Andra nyheter

 • Information till användare av gamla webbläsare 
 • Tagga innehåll på sidan med lang-tagg om det skiljer sig från sidans språk 
 • Implementera ny tabelldesign för mobila enheter 
 • Publikationssidan: Lägg till beskrivande fält för e-bok 
 • Projektlisteblocket: Utöka med fler diarienummer 

Urval av buggar som är rättade

 • GA-statistik för AO: Felaktigheter finns på samma sätt som för Sidstatistiken (17304)
 • Viktigt meddelande visas bara EN gång (17292)
 • Trackingen mot Find fungerar inte vid autosök (17287)
 • För litet avstånd mellan ingressen och twitterflödet (17294)
 • Powerslice-namnen är fortfarande fel (17290)
 • Find-problem (17302)
 • Dokumentikoner visas inte i block (17212)

Nyheter och ändringar den 15 januari 2018

Sprint 26. En kort uppföljningssprint efter jul-sprinten med främst justeringar och buggrättningar.

Möjlighet att visa relaterad information på fler sidtyper

Det går nu att visa relaterad information, puffar, på sidotypåerna WebbTV, Publikation och Kalenderhändelse.

En kalenderhändelse med två relaterade kalenderhändelser underst. De visas som puffar.

Andra nyheter

 • Möjlighet att ange ingress på twitterflödet
 • Möjlighet att visa pufftext för mikrosajter
 • Engelska visas som förstval på söksidan för publikationer om sajten visas på engelska

Urval av buggar som är rättade

 • Kontaktuppgifter på AO importeras men AO:n uppdateras inte (17225)
 • Bildblock visar bilder i fel format (17246)
 • Engelska AO-sidan: kontaktpersoner visas inte (17240)
 • Söksidan visar spinnande hjul som aldrig försvinner om man går direkt till den (17108)
 • Fel sortering på kalenderhändelser och nyheter (17205)
 • Engelska utlysningssida: Diarienummer krävs för att översätta utlysningssida (17236)
 • Find är skriftlägeskänsligt ibland (17255)
 • Loggan: Klipps fel och saknar undertext (17264)
 • Mikrosajter: Brödsmulor ritas inte ut rätt (17267)
 • Kategorier för Topic, WebTV är inte lokaliserade (17144)
 • Publikationssök: Kolumnen Språk visas två gånger (17273)
 • Mikrosajtval: Vit text visas som svart (17248)

Nyheter och ändringar den 10 januari 2018

Sprint 25. Fokus har legat på att förbättra möjligheterna för redaktörer i denna sprint.

Youtube live för livesändningar

Då Bambuser kommer avvecklas så har nu istället stöd för att välja och visa live-sändingar via Youtube byggts in.

Redaktörsläget för att mata in uppgifter om live-url, starttid och sluttid.

Möjlighet till Viktigt meddelande

Det går nu att informera besökare och andra intressenter om akuta, viktiga händelser. En redaktör kan välja att slå på en banner högts upp som visar ett meddelande på alla sidor under en viss tid.

Exempel på viktigt meddelande som visas överst på en sida.

Andra nyheter

 • Ny mikrosajtsdesign
 • Sökruta på 404-sidan
 • Utskriftsvänlig version av steg-för-steg-blocket
 • Nyckelord visas i finansieringväljaren men kan inte längre väljas som filter
 • Omsorterad Powerslice-lista
 • Engelska Find-indexet används nu

Urval av buggar som är rättade

 • Lediga tjänster listas inte (17195)
 • Länktext försvinner för dokument (med nya ikoner) (17210)
 • Nyhetsbilder skalas inte ner för mobiler (small) (17155)
 • AO:n, projekt, kalenderhändelser, lediga tjänster, nyheter osv listas inte på engelska sidor (17197)
 • Så ansöker du syns på preliminära utlysningar (17175)
 • Engelsk text i kontaktblocket (17189)
 • Publikationer ska vara valt i sökfiltret (17214)
 • Utlysningssida: Missing text på preliminära AO:n (17142)
 • Puffbilder skalas inte ner (17153)
 • GA-Statistik: Felaktiga summeringar då statistik visas (17159)
 • GA-Statistik: Felaktiga summeringar då statistiken samlas in (17157)
 • GA-Statistik: Statistik-popupen för AO-sidor är trasig (17161)
 • Steg för steg-blocket formateras fel i IE 11 (17172)
 • Steg för steg-blocket kan inte fällas ut i mobil (17165)

Nyheter och ändringar den 13 december 2017

Sprint 24. Denna sprint innehåller förbättringar för besökare och redaktörer. Dessutom har buggar rättats och en säkerhetsrapport skapats.

"Best bets"

För att förbättra för besökaren har funktionen "best bets" lagts till. Detta gör det möjligt för en redaktör att välja en eller flera sidor som matchar en speciell sökfras. Om en besökare sedan söker efter denna fras kommer den utvalda sidan eller sidorna visas överst i sökresultatet med en sandfärgad bakgrundsfärg.

Söksida med första resultatet i annan färg

Tumnaglar direkt från Youtube

Tidigare var redaktören tvungen att välja ut en tumnagel manuellt för Youtube-filmer. Nu kommer detta ske automatiskt, så om ingen tumnagel är vald hämtas den från Youtube.

Andra nyheter

 • Snabbare sidladdning då statistik laddas först vid begäran
 • Möjlighet för en redaktör att ladda upp EPS-filer
 • Splitvy för Mikrostatistik med topp- och bottenkvalitet
 • Månatlig säkerhetsrapport
 • React har uppdaterats till den senaste versionen

Urval av buggar som är rättade

 • Utlysningssida: Missing text på preliminära AO:n (18477)
 • Puffbilder skalas inte ner (18483)
 • Nyhetsbilder skalas inte ner för mobiler (small) (18484)
 • GA-Statistik: Statistik-popupen för AO-sidor är trasig (18487)
 • Steg för steg-blocket kan inte fällas ut i mobil (18492)
 • Steg för steg-blocket formateras fel i IE 11 (18495)
 • Så ansöker du syns på preliminära utlysningar (18507)
 • Standardtexter kommer på engelska (18508)
 • Engelsk text i kontaktblocket (18516)
 • Lediga tjänster listas inte (18519)
 • AO:n, projekt, kalenderhändelser, lediga tjänster, nyheter osv listas inte på engelska sidor (18520)
 • Länktext försvinner för dokument (med nya ikoner) (18536)
 • Publikationer ska vara valt i sökfiltret (18538)
 • Standardtexter från språkfilen på AO-sidor (18539)

 

Se tidigare utveckling på webbplatsen

Last updated 15 August 2018   |   Page statistics