Puffinformation och SEO-information

Puffinformation och metabeskrivning (SEO-information) måste fungera på ett annat sätt än rubrik och ingress på sidan. De kan synas tagna ur sitt sammanhang, utan övrig kontext.

Vi strävar efter att lägga till puff- och SEO-information på alla sidor. Du kan ha samma text i puff och SEO som rubrik och ingress, men tänk på att syftet ibland kanske är olika. Pufftexten och SEO-texten ska vara mer lockande och satta i ett sammanhang, medan ingressen ska vara mer sammanfattande.

Puffinformation

Informationen som läggs under fliken Puff är det som syns när du puffar för sidan på andra sidor. Den visas alltså bara på andra vinnova-sidor.

Puffrubrik

  • Håll dig kortfattad i puffen! Tänk på att all puffinformation ska kunna få plats i en liten ¼-puff. Kombinationen lång puffrubrik och lång pufftext är sällan användarvänlig. 
  • Använd inte för långa ord som behöver avstavas eftersom avstavningsfunktionen inte är påslagen i en puffrubrik (se exempel nedan). Ord får max ha 18 tecken. 

Pufftext

Pufftexter ska bara vara ett par meningar lång. Pufftexten ska vara en mer kärnfull och övergripande variant av ingressen eftersom den inte syns ihop med övrig text och ska kunna fungera självständigt. 

  • Formulera texten utifrån vad vi vill uppnå med erbjudandet eller sidan. Försök svara på frågorna vad, vem och varför. 
  • Håll dig till max 2,5 rader i puffens editor eftersom en puff kan vara väldig liten (¼ kolumnbredd). Är texten för lång huggs den av nertill i puffen (se bild)

GetImage.png

Puffinformation på AO-sidor

Om du inte skriver något i fälten puff kommer puffen automatiskt visa alternativ ingress eller, i andra hand, ingress.

SEO-information (metabeskrivning)

Informationen som läggs in under SEO-fliken är det som syns i sökträffar på Google och när du delar information i sociala medier.

SEO-bild 

SEO-bilden kan vara samma som puffbilden. Metabild ska vara proportionerna 1x1,91. Alltså bredare än hög.  

SEO-text 

SEO-texten kan vara samma som pufftexten, men får gärna justeras något. Oftast behöver den göras kortare. Det är också klokt att rikta SEO-texten till personer som inte känner till Vinnova och Vinnovas verksamhet lika mycket som de som redan befinner sig på vår sajt. Så undvik interna begrepp som utlysningar.  

SEO-information på AO-sidor

Om du inte skriver in metabeskrivning (SEO) på AO-sidor, visas pufftexten som metabeskrivning.

Last updated 25 April 2019   |   Page statistics