Länkar och länktexter

Länkar är ett bra sätt att vägleda användaren genom mycket information och kan hjälpa användaren att hitta på en webbplats. Därför ställer länkar höga krav på redaktören som bör se till att länktexten gör det tydligt för användaren vart länken leder

Länktexten bör tydligt beskriver vart länken tar användaren. Det bästa är om länken heter samma sak som sidan den leder till, men ibland passar rubriken på sidan inte din text. Då kan du behöva komplettera länktexten för att förtydliga varför du hänvisar användaren dit.

Länktexter ska kunna förstås även om de är tagna ur sitt sammanhang, så att de är tillgängliga för användare med hjälpmedel som skärmläsare. Därför får länkar aldrig bestå av generiska fraser som klicka här eller läs mer.

Alla länkar på vinnova.se bör öppnas i samma fönster.

Använd länkar med måtta

Länkar är ofta till hjälp, men de kan också bli ett hinder om de används för mycket. Lägg inte in för många länkar och använd aldrig samma länk flera gånger på en sida.

Last updated 25 April 2019   |   Page statistics