Generella skrivregler

Vi skriver våra texter på klarspråk och tillämpar svenska skrivregler. Detsamma bör gälla i våra dokument, bloggar och annat material, som vi inte äger. 

På webben är det mer viktigt än någon annanstans att sätta den viktigaste information först – både i varje stycke och i varje mening. Förstärk gärna den viktigaste informationen genom att repetera den i brödtext, ingress och rubrik. En användare läser i snitt bara en fjärdedel av allt innehåll på en webbsida.

Vi gör våra texter framtunga

Vi placerar inte bara den viktigaste informationen först på en sida; vi lägger även den viktigaste och mest särskiljande informationen först i meningen. Därför bör du flytta de viktigaste orden till början av meningen - i synnerhet när du skriver rubriker, titlar, länkar och punktlistor.

FAQs eller vanliga frågor

På Vinnovas webbplats använder vi inte FAQs eller vanliga frågor. Istället kompletterar vi existerande sidor eller skapar nya texter som adresserar svaren till de vanliga frågorna. Om du skriver dina texter efter användarens behov behöver du inte komplettera dina sidor med vanliga frågor.

Vi undviker vanliga frågor-sidor av dessa anledningar: 

  • De duplicerar ofta innehåll från andra sidor, vilket ökar risken för motstridig och förvirrande information 
  • De består av frågor och kan därför inte göras ”framtunga”, vilket försvårar användbarheten. Med framtung menar vi att den viktigaste och mest särskiljande informationen kommer först i rubriken. Frågor fungerar därför sämre som rubriker eftersom frågeord som vad, varför och hur gör sträckan lång till det viktigaste i meningen.
  • De är oftast inte vanliga frågor från användaren utan viktig information som sidansvariga eller redaktören kommer på i efterhand eller inte vet vart de ska lägga.
  • De är ofta tagna ur sitt sammanhang och innehåller information som användaren förväntar sig att hitta någon annanstans.
Last updated 25 April 2019   |   Page statistics