Våra redaktörsriktlinjer

Våra redaktörsriktlinjer hjälper oss att utforma specifika element på våra sidor och formulera oss tydligt och konsekvent. De uppdateras varje vecka efter vårt redaktörsråd.

Riktlinjer för specifika sidor

<p>H&auml;r hittar du en guide f&ouml;r att publicera en ans&ouml;kningsomg&aring;ng (AO) p&aring; vinnova.se</p>
<p>H&auml;r kan du l&auml;sa mer om vad en mikrosajt &auml;r, hur de fungerar och hur det g&aring;r till n&auml;r vi skapar skapa nya mikrosajter.</p>
<p>H&auml;r hittar du en guide f&ouml;r hur du skapar en kalenderh&auml;ndelse p&aring; vinnova.se</p>
<p>H&auml;r hittar du allt du beh&ouml;ver veta f&ouml;r att kunna l&auml;gga upp en publikation p&aring; vinnova.se</p>
<p>H&auml;r kan du l&auml;sa om hur du anv&auml;nder v&aring;r &ouml;vers&auml;ttningsgadget i Epi, och vilka andra resurser f&ouml;r &ouml;vers&auml;ttning som finns.</p>
Last updated 26 April 2019   |   Page manager: Hanna Fritzell   |   Page statistics