Digitala beteenden under coronapandemin, mars-oktober 2020

I coronatider reser vi mindre och tillbringar mer tid i hemmet. Pandemin har också satt sin prägel på våra digitala beteenden. Vi berättar mer om de tydligaste trenderna och vilka av dessa vi även ser på vinnova.se

Generellt finns en ökad förfrågan på varor eller tjänster som kan konsumeras från hemmet, framför allt streamingtjänster, spel och underhållning, men också tjänster som nätläkare. Även trycket på e-handel inom mat, medicin och hygien ökar.

Efterfrågan på Vinnovas verksamhet har ökat något under pandemin. Antalet sidvisningar har gått upp med ungefär 11% eller 100 besökare en normaldag. 

Lättare att delta digitalt

Under pandemin har digitala möten blivit praxis. Evenemang som tidigare innebar resande går nu att ta del av från köksbordet.

I forskarvärlden innebär det att många disputationer har blivit mer internationella tillställningar. När allt sker digitalt passar forskare över hela världen på att vara med på disputationer inom sitt område, på ett helt annat sätt än när en opponent flögs in.

Även på vinnova.se ser vi en ökning av digitala besökare på våra evenemang under 2020 (+28% jämfört med 2019). Skillnaden är ännu större om man jämför med tiden precis före pandemin (+50%).

Antalet besökare från andra städer än Stockholm och andra länder ökar också något, även om trenden inte är lika tydlig som i forskarvärlden. Andelen stockholmare på våra events minskar något, medan besökare från framför allt de europeiska storstäderna Helsingfors, Amsterdam, Wien och Paris ökar.

Vinnova har arrangerat färre events än tidigare, men de vi ordnar lockar 28% fler besökare och från fler delar av Europa

Vinnova har visserligen genomfört färre events i år: 61 stycken hittills jämfört med 89 stycken förra året. Vi anordnar alltså något färre events, men de vi genomför lockar 28% fler besökare och från fler delar av Europa. Majoriteten av våra mest besökta events har inträffat i coronatider (7 av 11).

Se längre ned för en lista på våra mest besökta events.

Tuffare ekonomiska tider ökar efterfrågan på finansiering

För många företag och privatpersoner innebär coronaviruset en försämrad ekonomi, till exempel på grund av minskade inkomster, ökade utgifter, varsel eller arbetslöshet.

Generellt finns en minskad efterfrågan på resande och turism, som bokningssajter, resebolag och turistattraktioner. Det sker också en minskad konsumtion av lyxvaror, som bilar, båtar, fastigheter och sällanköp, som dyra leksaker, kläder och smycken.

På vinnova.se ser vi ett ökat intresse för finansiering och information om hur man ansöker. Under pandemin har antalet besökare på våra finansieringserbjudanden ökat med 12%. Allra störst tryck är det på de erbjudanden som vänder sig till företag, men även finansiering inom det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020 lockar fler besökare än vanligt.

På vinnova.se ser vi ett ökat intresse för våra erbjudanden och information om hur man söker finansiering

Vi ser också ett ökat intresse för Vinnovas organisationsstruktur, det stora fordonsprogrammet FFI, våra analyser och rapporter och Vinnovas podd Innovation, medan våra samlingssidor för artiklar och reportage dalar i rankingen.

Se längre ned för sammanfattning av våra 100 mest besökta sidor.

Mobilanvändandet minskar generellt, men inte på vinnova.se

Inom ehandeln ser man att mobilanvändandet minskar kraftigt, och nu görs betydligt fler köp från en dator än tidigare.

På vinnova.se ser vi inte samma trend. Där har både datoranvändandet och mobilanvändandet ökat med ungefär 22%. Istället är det användandet av padda som minskar stadigt, och utgör nu färre än 2% av alla användare.

På vinnova.se är andelen datoranvändare generellt mycket högre än för exempelvis sociala medier och nyhetssajter där majoriteten av besökare använder mobil. På vinnova.se sitter 67% på dator och 31% på mobil. 

Sociala medier används mer regelbundet

Under coronapandemin har användandet av sociala medier ökat, framför allt Whatsapp, Facebook, Messenger och Snapchat. Nu tittar inte användare till sina flöden bara under "primetime", utan många tar fler mikropauser under dagen. Det utnyttjar flera företag och organisationer genom att publicera oftare och mer regelbundet i sina kanaler. 

Förväntan på att organisationer bidrar i krisen

Det finns en stor efterfrågan på information om vad organisationer och företag gör för att mildra effekterna av coronapandmin. I undersökningar rapporteras att 77% vill se hur företag bidrar till krisen på olika sätt och att uppemot 90% förväntar sig att organisationer hjälper människor genom tuffa tider.

Det finns också studier som visar att människor inte är kapabla att hantera för många negativa nyheter, och att vi uppnådde en gräns under våren 2020. Goda nyheter är alltså generellt mer efterfrågade än vanligt.

En överväldigande majoritet av svenskar förväntar sig att organisationer hjälper människor genom tuffa tider

På vinnova.se såg vi ett gigantiskt intresse för erbjudandet Innovationer i krisens spår, som vände sig till initiativ som dämpar effekterna av pandemin i samhället. Finanseringserbjudandet har fått nästan 50 000 unika besök. Det är sällan våra erbjudanden får fler än 10 000 besök. 

Men även annat corona-relaterat innehåll har genererat stort intresse på vinnova.se. Artiklar, poddar, informationssidor om krisen lockar fler besökare än annat material. Sökbegreppet Vinnova corona var vårt sjunde mest sökta begrepp på Google under 2020. 

Den typiska vinnovabesökaren har förändrats något

På vinnova.se ser vi andra typiska kännetecken för en besökare under pandemin.

Vi har en något större andel nya besökare (78% jämfört med 75%). De stannar något längre i snitt än tidigare. Men vår absolut vanligaste sessionslängd är 0-10 sekunder, och denna grupp har ökat under 2020. En stor grupp av Vinnovas besökare stannar alltså bara några sekunder.

En stor grupp av våra besökare stannar bara några sekunder på vinnova.se

Geografiskt ser vi en skiftning. Antalet användare från Sverige har till exempel minskat med några procentandelar. Istället har vi en ökning av besökare från Finland och Nederländerna (från 1 till 3%).

Vinnova är fortsatt stockholmscentrerat: 26% av våra besökare sitter fortfarande i Stockholm, vilket är något färre än förra året. Efter Göteborg och Malmö har Helsingfors (+230%) och Amsterdam (+294%) klättrat upp till en fjärde respektive sjätte plats. Våra internationella besökare är mest intresserade av våra erbjudanden, kalenderhändelser och information om innovationsområden.

Våra besökares genomsnittsålder har också förändrats. De flesta av våra besökare är fortsatt mellan 25 och 34 år. Men under 2020 ser vi en ökning av besökare i den allra yngsta och de två äldsta åldersgrupperna. Under 2020 har vi haft en jämnare fördelning av besökare i olika åldersgrupper än tidigare.

Nästan hälften av besökarna använder webbläsaren Chrome, en ökning med 17% från tidigare år. Användare som använder Internet Explorer minskar betydligt (60%). Därför stödjer webbplatsen inte längre Explorer.

Ålder vinnova.png

Bild över åldersgrupper på vinnova.se från Google Analytics. Blå: 2020  Orange: 2019.

Statistiken i siffror

Antalet sidvisningar har gått upp med 11%, från ca 1 100 besökare till 1 200 besökare en normal arbetsdag. 

Mest besökta sidor 2020

Bland de 100 mest besökta sidorna ser vi följande ökningar och minskningar:

Ökningar:

 • Hitta finansiering (+40%)
 • Regler för statligt stöd (65%)
 • Så fyller du i ansökan (+100%)
 • Vinnovas organisation (+93%)
 • Söka finansiering inom Horisont 2020 (+35%)
 • Publikationer och rapporter (+133%)
 • Programmet Fordonstrategisk forskning och innovation (+38%)
 • Programmet Horizon 2020, engelska (+600%)
 • Programmet Eurostars (+49%)
 • Podden Innovation från Vinnova (+612%)

Minskningar:

 • Så främjar vi innovation (-52%)
 • Programmet Utmaningsdriven innovation (-58%)
 • Kontakta oss (-49%)
 • Nyhetsrum (-32%)
 • Reportagesamlingssidan Inspiration för innovation (-27%) 

Besökare från Google 2020

Antalet besökare som kommer till vår webb efter att ha sökt på Google har ökat med 85% under 2020 jämfört med samma period 2019.

De vanligaste sökbegreppen är också de som ökat mest under 2020:

 1. Vinnova (+75%)
 2. vinnova utlysningar (+120%)
 3. vinova (+72%)
 4. vinnova lediga jobb (+62%)
 5. vinnova bidrag (+154%)
 6. vinnova innovativa startups (+86%)
 7. vinnova corona (NY)
 8. vinnova sweden (+93%)
 9. FFI (+50%)

Populära events 2019-2020

Händelser med fler än 1 000 besökare under 2019-2020. Händelser markerade med * inträffade under coronapandemin.

 1. FFI:s årskonferens 2019 (2 732)
 2. Hur mobiliserar vi för ett hållbart samhälle (2 295)
 3. Internationella experter ger råd till Sverige* (2 284)
 4. Hur kan AI snabba på omställningen* (1 790)
 5. Digital hearing, Horisont Europa* (1 635)
 6. Klimatsmart återstart efter pandemin* (1 621)
 7. Informationsmöte om Horisont Europa* (1 270)
 8. EU:s green deal-utlysning* (1 172)
 9. Lunchseminarium med Banny Banerjee (1 158)
 10. . Europeiska digitala innovationshubbar* (1 091)
 11. . Lunchseminarium med Dan Hill (1 074)

Last updated 16 December 2020

Page statistics