Så användes webbplatsen i mars 2019

I mars tittade vi lite extra på de besökare som ofta kommer till vinnova.se

 • Under mars hade vi något färre besökare än de 31 föregående dagarna (från 43 299 till  41 596)
 • Besökarna kommer från liknande typer av källor som tidigare. En ny källa under mars var Elektroniktidningen
 • Artiklarna Singapore i täten…, Rickard öppnar dörrar… och Umeå visas vägen… var de mest besökta artiklarna under mars
 • Hänvisningar från LinkedIn ligger i topp när det gäller sociala medier, men de från Yammer har ökat mest under mars
 • Av dem som kom från LinkedIn gick de flesta till främst till startsidan och i andra hand nyheten 90 miljoner till små och medelstora företag
 • Av dem som kom från Facebook gick de flesta i första hand till startsidan och i andra hand nyheterna Innovativa lösningar kan minska klimatutsläppen och Rickard öppnar dörrar i Silicon Valley
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi var den mest besökta AO-sidan före jättarna Social innovation, innovativa startups och UDI
 • Mikrosajten Smart policyutveckling har bubblat upp till vår femte mest besökta mikrosajt den här månaden
 • Projektdatabasen har ökat antal besökare med:
  - nästan 70% på den svenska sajten (från 2 242 till 3 724)
  - 42% på den engelska sajten (486 till 689)

Vilka begrepp söker våra besökare på?

Att ta reda på vilka ord våra besökare använder är viktigt så att vi vet vilka ord vi bör använda i våra texter, och vilka ord vi ska använda i vårt metadata.

Vi tittar både på de interna sökorden (det vill säga de orden som våra besökare lägger in i vårt eget sök) och de externa sökorden (som våra besökare lägger in i Google innan de kommer till vår webbplats). Alla sökorden kommer från externa besökare.

I vårt sök:

Innovativa startups

 • Social innovation
 • Intressentportalen
 • FFI
 • UDI
 • Kina
 • AI
 • Cirkulär ekonomi

På Google:

 • Vinnova
 • Vinnova utlysningar
 • Vinova
 • Vinnova innovativa startups
 • Vinnova bidrag
 • Vinnova sweden
 • Darja isaksson
 • FFI
 • AI sustainability center

Läs hela statistikrapporten för mars

Mars 2019 del 1 - webbstatistik.pdf

Specialgranskning: Besökare från våra utskick

Den här månaden har vi tittat noggrannare på besökare som kommer från vårt nyhetsbrev och våra utskick (via Apsis). Vilka är de och vad gör de på vår webbplats?

Analysen är baserad på siffror är för mars månad. Men jag har även tittat på siffrorna för hela första kvartalet och de stämmer ganska väl överens med de för mars.

Många av våra besökare kommer från Apsis

I mars kom 3 353 besökare till vår webbplats från Apsis. Det betyder att Apsis är den tredje största källan och bidrar med cirka 8% av trafiken till vinnova.se.

I snitt besöker de två sidor, vilket är något färre än de flesta av våra besökare. De stannar på webbplatsen i knappt två minuter, vilket också är något kortare än de flesta besökare.

De besökare som kommer från Apsis har en något högre avvisningsfrekvens än normalt. Det betyder att en större andel av dessa besökare klickar inte vidare till andra sidor. Drygt 40% av besökarna går inte vidare till andra sidor när de kommer från Apsis.

Nyhets- och mediasidor har generellt sett en högre avvisningsfrekvens än till exempel produktinformation eller e-handelsidor. Men det skulle kanske ändå vara intressant att se över detta - vad är målgruppen intresserad av att läsa mer om och varför får de inte det?

Vilka sidor besöker de?

De flesta av våra besökare från Apsis går till startsidan. Men en del klickar direkt in på våra artiklar, poddavsnitt eller utlysningar. De flesta går sedan till Hitta finansiering-sidan, troligen för att hitta andra erbjudanden.

Besökare som kommer direkt från Apsis går först till:

 • Startsidan (335)
 • Umeå visar vägen till hållbar utveckling (64)
 • Vinnova-podd (32)
 • Utlysningen Innovationsledning och organisering (31)
 • Utlysningen Digital säkerhet och tillförlitlighet: blockkedjor (27)
 • Hitta finansiering (24)

Här ser vi alla sidor som en besökare från Apsis tittar på. Detta inkluderar alltså både den första sidan de väljer samt de sidor de sedan går vidare till.

 • Startsidan (391)
 • Hitta finansiering (205)
 • Sök finansiering (118)
 • Lunchseminarium med Banny Banerjee (87)
 • Om oss (81)
 • Utlysningen Klimatneutral framtid (76)
 • Mikrosajten Smart policyutveckling (69)
 • Kalenderhändelsen Innovativ policyutveckling (67)
 • Artikeln Umeå visar vägen (64)

Målgruppen

 • Målgruppen är generellt lite äldre än övriga besökare på sajten.
 • Nästa 90% av Apsis-användarna kommer från Sverige, men 6% (216 st) kommer från USA.
 • Andelen män är något högre.
 • Andelen som besöker sajten på mobil eller padda är inte avsevärt större än för övriga besökare (vilket är förvånande).

Last updated 4 December 2019

Page statistics