Så användes webbplatsen i maj 2019

AI fortsätter att vara vårt hetaste ämne på vinnova.se. Artiklar och utlysningar som handlar om AI får många besök, och AI är en av de mest sökta fraserna. Men även webbsändningarna från vår seminarieserie Öppna upp för innovation och utlysningen Klimatneutral framtid lockade många besökare i maj.

Artikeln Grundkurs om AI lanseras i Sverige var en av våra mest besökta sidor i maj (5 937 besök). Det är ovanligt att våra artiklar får fler än 500 besök, och mycket ovanligt att de får över 1000 besök på en månad. Den här artikeln slog alla rekord och nådde ut till en större målgrupp än våra artiklar brukar göra.

De två utlysningarna Klimatneutral framtid (3 011) och Starta er AI-resa (4 256) fick fortsatt mycket uppmärksamhet i maj. Vi vet sedan tidigare att både AI och klimatfrågor lockar besökare. Men i det här fallet kan vi även konstatera att korta, tydliga utlysningsrubriker får större genomslag än längre och krångligare rubriker.

En annan artikel som fick stort genomslag är besluten från utlysningen Social innovation. Artikeln 28 miljoner till social innovation publicerades i slutet av april och fick 1 450 besök totalt under både april och maj - en hög siffra för en nyhetsartikel.

Trafiken ökar - i synnerhet trafiken från vårt nyhetsbrev

Antal användare på vinnova.se ökade med drygt 6 000 användare i maj (från 41 789 till 47 875). Antalet mobilanvändare ökade också något (från 27% till 28,5%).

Framför allt ökade andelen som kommer från vårt nyhetsbrev - från 8,2% till 11,5%. Det betyder att hänvisningar från nyhetsbrevet har ökat med 56% den senaste månaden. Detta beror i huvudsak på att vi i nyhetsbrevet puffade för de tre populära sidorna om AI och klimat nämnda tidigare som generellt fick många besök. Men vi ser även trafiken från vårt nyhetsbrev till vinnova.se sakta ökar, ungefär 6% sedan årsskiftet.

Trafiken från LinkedIn och Facebook ökade också i maj, mestadels på grund av de tre utlysningarna och artiklarna om  AI och klimatet som vi nämnde tidigare. Andra sidor som också lockade trafik från sociala medier var utlysningen Digitala hjälpmedel, nyheten om att Vinnova är Sveriges mest hälsofrämjande arbetsgivare och den lediga tjänsten om vikariatet för handläggaren med fokus på service design.

Seminarieserien Öppna upp för innovation fortsatt populär

Vår seminarieserie Öppna upp för innovation får fortsatt bra genomslag även på vinnova.se. Webbsändningen Öppna upp för innovation med Banny Banerjee, professorn från Stanford University som undervisar inom systemtransformation och design thinking, fortsatte locka besök även i maj (1 026 besök totalt i april och maj).

Även Dan Hills seminarium om Missions fick bra genomslag (411 besök i maj). Båda dessa evenemang hade webbsändningar, som ökade på siffrorna i efterhand. Siffrorna för välbesökta kalenderhändelser brukar ligga på ett par, trehundra besök på en månad.

Vilka begrepp söker våra besökare på?

Att ta reda på vilka ord våra besökare använder är viktigt, så att vi vet vilka ord vi bör använda i texter och metadata. Vi tittar både på:

de interna sökfraserna - de ord som våra besökare använder i vårt sök
de externa sökfraserna - de ord som våra besökare använder i Google innan de kommer till vår webbplats

Alla sökord kommer från externa besökare.

I vårt sök

 • AI (66 sökningar)
 • myFC [fick finansiering av oss genom Horisont 2020 för utveckling av
 • bränsleceller, reds anm] (57)
 • Utmaningsdriven innovation (33)
 • Innovativa startups (25)
 • Social innovation (25)
 • FFI (19)
 • Vinnväxt (20)
 • Innovation (17)

På Google

De tio mest sökta fraserna är ungefär samma varje månad. Sökfraser som ökade mycket i maj var bland andra kilogram, all aboard, myvox och Dan Hill.

 • vinnova (5 944)
 • vinnova utlysningar (580)
 • vinova (379)
 • Vinnova bidrag (172)
 • ffi (119)
 • vinnova sweden (115)
 • vinnova ai (114)
 • vinnova lediga jobb (107)
 • Utmaningsdriven innovation (91)
 • Darja Isaksson (79)

Är du intresserad av statistik?

Om du är extra intresserad av statistik finns det mycket att ta del av. Varje månad sätter vi ihop rapporter med statistik som vi tycker är särskilt intressant.

I dessa rapporter kan se besöksstatistiken för en särskild typ av sida (till exempel utlysningar, kalenderhändelser, nyheter eller mikrosajter). Du kan också läsa mer om våra besökares sökord och se hur de skiljer sig från förra månaden.

Statistik maj 2019 - del 1

Statistik maj 2019 - del 2

Last updated 4 December 2019

Page statistics