Så användes vinnova.se under hösten 2020

Under hösten såg vi ett något minskat intresse för vår webbplats, både jämfört med liknande period i våras och samma period förra året. Andelen besökare från våra nyhetsbrev och sociala medier minskade allra mest. Däremot fortsatte våra digitala möten och finansiering till företag locka många besökare.

Antalet besök minskade något i september och oktober, både om man jämför med en liknande två månadersperiod under våren (-6%) och samma period förra hösten (-2%).

Detta beror på att vi under våren såg ett explosionsartat intresse för vår verksamhet och vår finansiering. Då hade vi även extremt höga siffor för ett specifikt finansieringserbjudande, Innovationer i krisens spår. Dessa siffror har lugnat sig under hösten.

Besökare från nyhetsbrev och sociala medier minskar

Andelen besökare som kommer från våra nyhetsbrev, utskick och sociala medier har också minskat, och besöken från Facebook har minskat allra mest (-42%). Detta beror delvis på att vi skickar nyhetsbrev var tredje vecka nu, jämfört med varje vecka i våras. 

Hänvisningar höst.PNG

Hänvisningar vår.PNG

Digitala events, podd och finansiering till företag populära

Några sidor har varit särskilt populära i september och oktober:

Besökare sökte efter lediga jobb och FFI

Användare från Google ökade kraftigt under hösten. De sökord som ökade mest bland användare som klickade sig vidare från Google till vinnova.se var vinnova lediga jobb (+64%), FFI (+40%) och validio (+100%). Vi såg ett minskat intresse för begreppen civic tech (-58%) och vinnova corona (-90%).

De sökord som ökade mest i vårt eget sök var FFI (+80%), utlysningar (+300%) och Gapwaves (+100%). De normalt sett populära sökbegreppen utmaningsdriven innovation (-35%) och AI (50%) minskade kraftigt.

Coronakrisen har förändrat digitala beteenden

I coronatider reser vi mindre och tillbringar mer tid i hemmet. Pandemin har också satt sin prägel på våra digitala beteenden, och vår webbplats är inget undantag. Till exempel ser vi att fler deltar i våra möten nu när de sker digitalt. Vi ser också en ökad efterfrågan på finansiering när många har det tufft ekonomiskt och på information om hur organisationer och företag bidrar och hjälper människor i krisen.

Digitala beteenden under pandemin

Felaktig ökning av antalet besök

Den som är uppmärksam har noterat att trots att antalet besök minskade under hösten, så ökade antalet användare per månad från ungefär 40 000 till 44 000 per månad. Hur går detta ihop?

När vi tittar närmre ser vi att det som ökat allra mest är antalet nya användare som kommer direkt från sökmotorer som Google och som inte besökt vinnova.se tidigare. Dessa användare besöker färre sidor på sajten och stannar inte särskilt länge. Vår mest typiska användare stannar bara mellan 0 och 10 sekunder på sajten, och denna grupp av otåliga besökare har ökat markant under hösten.

En trolig förklaring till detta är att antalet robotbesök - det vill säga besök som görs av söksidor och andra indexeringsrobotar - inte längre går att identifiera eller filtreras bort av vårt analysprogram, Google Analytics. Så ökningen av antalet användare beror förmodligen på ett systemproblem. De ska alltså tas med en nypa salt.

Mer om hur webbplatsen används

Digitala beteenden under pandemin

Statistik vår 2020

Statistik höst 2019

Last updated 3 November 2020

Page statistics