Så användes webbplatsen i april 2019

Inte helt oväntat hamnar AI och hållbarhet högt på alla listor. I april tittar vi även närmre på de besökare som återkommer till sajten: vilka är de och vad är de intresserade av?

De två mest besökta utlysningssidorna var utan tvekan Klimatneutral framtid (3 407 besök) och Starta er AI-resa (3 262 besök). Dessa utlysningar hör också till de mest välbesökta sidorna totalt (efter Startsidan, Hitta finansiering och projektdatabasen). En stor del av besökarna gick direkt till dessa utlysningar, det vill säga de kom via en direktlänk till sidan.

Artikel om jordbruksteknik lockade många besökare

Den mest populära artikelsidan var Svensk teknik kan hjälpa jordbruket att mätta fler (1075 besök) som handlar om hur AI och digital teknik kan utveckla lantbruket. Det är ovanligt att våra nyhetsartiklar får fler än 500 besök, och mycket ovanligt att de får över 1000 besök på en månad.

Banny var i händelsernas centrum

Den klart mest besökta kalenderhändelsen var Öppna upp för innovation med Banny Banerjee (706 besök), professorn från Stanford University som undervisar inom systemtransformation och design thinking.

Informationsmötet om Innovationer för ett hållbart samhälle (Klimatneutral framtid) fick också ovanligt många besök (547 besök).

Båda dessa evenemang hade webbsändningar, som ökade på siffrorna i efterhand. Siffrorna för välbesökta kalenderhändelser brukar ligga på ett par hundra besök på en månad.

Finansiering och beslut lockar mest läsare på sociala medier

Hänvisningar från Facebook har gått tillbaka till normala siffror i april. De dippade rejält i mars, men nu kommer ungefär samma antal besökare från Facebook som från LinkedIn (1 777 besök från LinkedIn, 1 542 från Facebook).

Av dem som kom från LinkedIn gick de flesta till artikeln om Laurent Saunier (239 besök) och erbjudandet Starta er AI-resa (151 besök).

Av dem som kom från Facebook gick de flesta till nyheten 28 miljoner till social innovation (278 besök) och projektsidan Standard för termisk energilagring (186 besök).

Vilka begrepp söker våra besökare på?

Att ta reda på vilka ord våra besökare använder är viktigt så att vi vet vilka ord vi bör använda i våra texter, och vilka ord vi ska använda i vårt metadata. Vi tittar både på de interna sökorden (det vill säga de orden som våra besökare använder i vårt sök) och de externa sökorden (som våra besökare använder i Google innan de kommer till vår webbplats). Alla sökord kommer från externa besökare.

Sökorden som våra besökare sökte på i april är ungefär samma som förra månaden. I april var det dock fler som sökte efter poddrelaterat innehåll genom sökorden Jernsten och podd.

Det är också anmärkningsvärt att flera hundra personer (sex procent) stavar fel till Vinnova varje månad (vinova).

I vårt sök

 • AI (50 sökningar)
 • Jermsten [Konkuerrensverkets GD som medverkade i vår podd, reds anm] (32)
 • Ffi (27)
 • Social innovation (25)
 • Udi (23)
 • Utmaningsdriven innovation (19)
 • Kompetenscentrum (18)
 • Podd (18)
 • Innovation (17)

På Google

 • Vinnova (5 634)
 • Vinnova utlysningar (387)
 • Vinova (335)
 • Vinnova lediga jobb (137)
 • Vinnova bidrag (132)
 • Vinnova sweden (110)
 • Vinnova innovativa startups (95)
 • Ffi (93)
 • Darja Isaksson (79)
 • Vinnova jobb (67) 

Specialgranskning: Återkommande besökare

Den här månaden har vi tittat noggrannare på användargruppen återkommande besökare, det vill säga de besökare som kommer till vinnova.se och har varit där en eller flera gånger tidigare. Vi vill göra en nulägesanalys av våra flergångsbesökare, eftersom vi planerar att arbeta mer med dem framöver och rikta innehåll särskilt till dem. Då har vi något att jämföra med när vi utvärderar det arbetet.

Vem är den flergångsbesökaren?

 • Ungefär en fjärdedel av våra användare är återkommande användare.
 • Användargruppen är något äldre än totala antalet besökare.
 • En större andel befinner sig i Sverige (90% jämfört med 82% )
 • En större andel har svenska som modersmål (70% jämfört med 64%)
 • En större andel sitter på desktop (74% jämfört med 70%). Bland våra återkommande besökare är det alltså färre som kommer alltså till sajten via mobil eller padda än bland våra förstagångsbesökare.

Hur beter sig flergångbesökare?

Flergångsbesökaren stannar lite längre, är mer benägen att klicka sig vidare och besöker fler sidor på sajten än förstagångsbesökaren. (Återkommande besökare: sessionslängd 3:09 min, avvisningsfrekvens 25% och 2,78 sidor/session. Förstagångsbesökare: sessionslängd: 2:40 min, avvisningsfrekvents 32% och 2,68 sidor/session.)

Flergångsbesökaren är mer intresserad av våra utlysningar och information som rör vår utlysningsprocess än besökare i allmänhet. De är i regel mindre intresserade av nyhets- och inspirationsartiklar, information om Vinnova och engelskt material än våra övriga besökare. Under april var de särskilt intresserade av publikationen Horisont 2020.

Analysen är baserad på siffror är för april månad. Men vi har även tittat på siffrorna för hela första kvartalet och de stämmer ganska väl överens med de för april.

Vill du grotta ner dig mer i statistiken?

Om du är extra intresserad av statistik finns det mycket att ta del av. Varje månad sätter vi ihop rapporter med statistik som vi tycker är särskilt intressant.

I dessa rapporter kan se besöksstatistiken för en särskild typ av sida (till exempel utlysningar, kalenderhändelser, nyheter eller mikrosajter). Du kan också läsa mer om våra besökares sökord och se hur de skiljer sig från förra månaden.

Del 1: April 2019

Del 2: April 2019

Last updated 4 December 2019

Page statistics