Så används webbplatsen

Vi har ungefär 1 200 besökare på vinnova.se om dagen. Varje månad tittar vi på besökssiffror, besöksflöden och sökfraser för att förstå vad våra besökare är intresserade av. Vi analyserar också hur våra ändringar på webben och våra andra kommunikationsinsatser påverkar dessa beteenden.

Last updated 26 February 2021

Page statistics