Puffinformation och SEO-information

Puffinformation och metabeskrivning (SEO-information) måste fungera på ett annat sätt än rubrik och ingress på sidan. De kan synas tagna ur sitt sammanhang, utan övrig kontext.

Vi strävar efter att lägga till puff- och SEO-information på alla sidor. Du kan ha samma text i puff och SEO som rubrik och ingress, men tänk på att syftet ibland kanske är olika. Pufftexten och SEO-texten ska vara mer lockande och satta i ett sammanhang, medan ingressen ska vara mer sammanfattande.

Puffinformation

Informationen som läggs under fliken Puff är det som syns när du puffar för sidan på andra sidor. Det är också den informationen som visas som en sökträff i våra söklistor och andra typer av listningar, till exempel kalenderlistningar och nyhetslistningar.

Pufftexter används alltså mycket, men bara på vinnova-sidor. Om du inte lägger in puffinformation kommer sidans rubrik och ingress eller alternativa rubrik och ingress användas i andra hand.

Puffrubrik

  • Håll dig kortfattad i puffen! Tänk på att all puffinformation ska kunna få plats i en liten ¼-puff. Kombinationen lång puffrubrik och lång pufftext är sällan användarvänlig. 
  • Använd inte för långa ord som behöver avstavas eftersom avstavningsfunktionen inte är påslagen i en puffrubrik (se exempel nedan). Ord får max ha 18 tecken.

Pufftext

Pufftexter ska bara vara ett par meningar lång. Pufftexten ska vara en mer kärnfull och sammanfattande variant av ingressen eftersom den inte syns ihop med övrig text och ska kunna fungera självständigt. 

  • Formulera texten utifrån vad vi vill uppnå med erbjudandet eller sidan. Försök svara på frågorna vad, vem och varför. 
  • Håll dig till max 2,5 rader i puffens editor eftersom en puff kan vara väldig liten (¼ kolumnbredd). Är texten för lång huggs den av nertill i puffen (se bild)

GetImage.png

SEO-information (metadata)

Informationen som läggs in under SEO-fliken är det vi vill ska synas i sökträffar på Google och när du delar information i sociala medier. Numera hämtar Google och sociala medier den text de tycker passar bäst. De väljer alltså inte alltid metadatan. 

Om du inte skriver in  någon SEO-information, taggas puffinformationen som metadata i andra hand.

Metabild 

Metabilden kan vara samma som puffbilden. Metabild ska vara proportionerna 1x1,91. Alltså bredare än hög.  

Metabeskrivning

Metabeskrivningen kan vara samma som pufftexten, men får gärna justeras något. Oftast behöver den göras kortare. Det är också klokt att rikta metatexten till personer som inte känner till Vinnova  lika väl som de som redan befinner sig på vår sajt. Så undvik interna begrepp som utlysningar.  

Last updated 13 September 2019

Page statistics