Generella skrivregler

Vi skriver våra texter på klarspråk och tillämpar svenska skrivregler i alla våra kanaler, inklusive vår webbplats.

Att skriva på klarspråk betyder att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Nyckeln till en klarspråkad text handlar bland annat om detta:

  • Göra texten lätt att överblicka
  • Välja relevant innehåll, förklara det som behöver förklaras och stryka det som inte behövs
  • Disponera texten på ett logiskt sätt och sätta det viktigaste först
  • Skriva informativa rubriker
  • Använda begripliga ord och förklara facktermer
  • Undvika långa och invecklade meningar

Att skriva klarspråk (Institutet för språk och folkminnen)

Göra texten lätt att överblicka

Första intrycket av en text är avgörande. Verkar texten lätt att ta sig an är det större chans att användaren läser den. Lägg krut på att skriva en sammanfattande rubrik och ingress som hjälper användaren att bestämma om texten är relevant. Dela in texten i korta stycken med beskrivande mellanrubriker. Varva textstycken med beskrivande bilder, sammanfattningar och punktlistor, så blir texten varierande, luftig och lätt att överblicka. 

Välja relevant innehåll och stryka det vi inte behöver

Skriv ner syftet med din text. All text som bidrar till att uppfylla det syftet bör finnas kvar och förklaras om det behövs. Text som inte bidrar bör strykas. 

Undvik FAQs eller vanliga frågor

På Vinnovas webbplats rekommenderar vi att inte använda FAQs eller vanliga frågor. Istället kompletterar vi existerande sidor eller skapar nya texter som adresserar svaren till de vanliga frågorna. Vi undviker vanliga frågor-sidor av dessa anledningar: 

  • De är oftast inte vanliga frågor från användaren utan viktig information som sidansvariga eller redaktören kommer på i efterhand eller inte vet vart de ska lägga.
  • De duplicerar ofta innehåll från andra sidor, vilket ökar risken för motstridig och förvirrande information.
  • De är ofta tagna ur sitt sammanhang och innehåller information som användaren förväntar sig att hitta någon annanstans.

Disponera texten väl och sätta det viktigaste först

En väl disponerad text är nyckeln till en bra text. En text bör hänga ihop och vara lätt att följa med. Den bör vara indelad i flera stycken med tydliga rubriker.

Informativa texter sätter de viktigaste slutsatserna först och bakgrundsmaterialet sist. Inom akademin kan det här kännas ovant, eftersom traditionen är att göra precis tvärtom. 

Sätta det viktigaste först

På webben är det mer viktigt än någon annanstans att sätta den viktigaste information först – både i varje stycke och i varje mening. Förstärk gärna den viktigaste informationen genom att repetera den i brödtext, ingress och rubrik.

Vi placerar inte bara den viktigaste informationen först på en sida; vi lägger även den viktigaste och mest särskiljande informationen först i meningen. Därför bör du flytta de viktigaste orden till början av meningen - i synnerhet när du skriver rubriker, titlar, länkar och punktlistor.

Sammanfatta istället för att ge information om information

För att användaren ska förstå vad en sida innehåller bör du sammanfatta de viktigaste punkterna i ingressen och pufftexten. Du bör inte beskriva vilken typ av information sidan innehåller.

Vi skriver till exempel inte: Här hittar du mer information om hur vi arbetar med vår webbplats.

Dels blir det otydligt om användaren är där nu eller behöver klicka någonstans för att komma dit. Dels säger det ingenting om hur vi arbetar med webben.

Istället skriver vi: På vår webbplats arbetar vi strategiskt och agilt med innehåll, öppen data och tillgänglighet.

I det senare exemplet får besökaren en bättre uppfattning om vad vi faktiskt arbetar med och vad den kommer kunna läsa mer om.

Sammanfatta film och ljud i text

När vi lägger in element som inte är textbaserade, till exempel en podd eller en film, behöver vi sammanfatta den viktigaste informationen i text. Det ska finnas en rubrik och en beskrivning av innehållet så att användaren kan förstå vad filmen eller podden handlar om eller kommer fram till utan att behöva lyssna eller titta på klippet. 

Skriv inte:
Webbsändning
Här hittar du webbsändningen från eventet

Skriv:
Informationmöte om Innovationsdrivna utmaningar - tre tips på hur du skriver en bra ansökan
På vårt informationsmöte om Innovationsdrivna utmaningar berättade utlysningsansvariga Anna Andersson om hur du skriver en bra ansökan. De tre viktigaste ingredienserna är att ha en bra idé, börja minst tre veckor innan och arbeta tätt ihop med sina samarbetsparter.

Skriva informativa rubriker

Våra rubriker ska vara tydliga, intresseväckande och berätta något om innehållet i den följande texten. Skapa beskrivande rubriker som är ungefär 5-10 ord, helst med ett aktivt verb och gärna en hel mening.

Läs mer om hur du skriver tydliga rubriker och ingresser

Använda begripliga ord

Vi använder begrepp som går att förstå även för den oinvigde, särskilt i rubriker och pufftexter.

Rubriker som Horisont 2020 eller Eureka kan förvirra eller exkludera eftersom inte alla vet vad det betyder. Samtidigt kan ett begrepp vara välkänt inom en viss målgrupp men bör då kompletteras med en förklarande text. Skriv till exempel hellre EU-finansiering genom Horisont 2020 eller Eureka möjliggör europeiskt samarbete för industrin.

Vi undviker även långa ord i den mån vi kan. Långa, sammansatta ord är ofta egenkomponerade och kan därför vara svåra för en oinvigd att förstå, även om du tycker att ordet ger en exakt beskrivning. Dessutom kan långa ord klippas olyckligt när de visas på små ytor. 

Läs mer om hur du skriver tydliga rubriker och ingresser

Använda "erbjudande", inte utlysning

Vi bör konsekvent använda begreppet ”erbjudande” och inte utlysningar i våra texter, oavsett om sidan är en kalenderhändelse, artikel eller mikrosajt.  

Avsteg: På utlysningssidorna använder vi visserligen erbjudanden. Men i texten om ansökningsförfarandet kan vi börja använda begreppet utlysning eftersom vi där hänvisar till utlysningstexten.

Undvika långa invecklade meningar

Vi delar upp långa meningar i flera. En bra mening är mellan 15 och 20 ord. Begränsa dig till en tanke eller idé per mening. Långa meningar innehåller ofta fler tankar, och då blir meningen otydlig. 

Vi undviker även långa stycken. Starta nytt stycke oftare än du tror, gärna redan efter en eller två meningar. Det underlättar särskilt läsandet på mobil, men även på skärm.  

Last updated 3 March 2020

Page statistics