Utveckling och produktion av biologiska läkemedel:

Biologiska läkemedel - 2017

Stängde 8 juni 2017

I den här satsningen vill vi ta fram mer effektiva och konkurrenskraftiga metoder för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Satsningen betonar också samverkan mellan forskning, akademi och hälso- och sjukvård för att stärka kunskapsbasen och Sveriges position inom området.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt med fokus på utveckling och produktion av biologiska läkemedel med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Alla ansökningar ska utgå från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vem kan söka?

Minst två partners från olika sektorer: akademi (inklusive forskningsinstitut), industri eller hälso- och sjukvård.

Hur mycket kan ni söka?

Max 5 miljoner kronor. Projektet ska pågå under 1-3 år.
Total budget för utlysningen är 40 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen fokuserar vi på utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

  Projekten bör avse viktiga aspekter av utveckling och produktion av biologiska läkemedel, och kan avse såväl forskning om framtida biologiska läkemedel som utveckling av effektivare metoder för produktion av nästa generations biologiska läkemedel. Alla förslag bör syfta till lösningar med positiva ekonomiska, sociala och ekologiska effekter.

  Programmets mål är:

  • att bygga upp en stark kunskapsbas kring biologiska läkemedel
  • att öka Sveriges attraktionskraft som samarbetspartner inom forskning, utveckling och innovation för framtidens biologiska läkemedel
  • att öka samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård
  • att utveckla effektivare och konkurrenskraftiga metoder för nästa generations läkemedelsproduktion

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Användning av extracellulära vesiklar som bärare/ leverantörer av biologisk substanser till celler och organ Göteborgs Universitet 5 000 000 kr Pågående 2017-02960
  Novel production technologies for next generation microbial pharmaceutical products METABOGEN AB 4 902 800 kr Avslutat 2017-02964
  Production Platform for Personalized Tissue-Engineered Transplants RISE Research Institutes of Sweden AB 5 000 000 kr Pågående 2017-02983
  En ny klass av selektiva antagonistiska TRPV1 antikroppar för smärtbehandling Oblique Therapeutics AB 5 000 000 kr Pågående 2017-02993
  Bärarvehikler för intracellulär överföring av terapeutiska antikroppar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 538 000 kr Pågående 2017-02999
  Cell-baserad administrering av biologiska läkemedel till hjärnan för behandling av neurodegenerativa sjukdomar Sinfonia Biotherapeutics AB 4 154 995 kr Pågående 2017-03001
  Stor-skala produktion av humana leverceller KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 916 000 kr Pågående 2017-02984
  Biologiska läkemedel för immunmodulering av T-celler Karolinska Institutet 4 996 626 kr Pågående 2017-02989
  Utveckling av bispecifika antikroppar riktade mot leukemi och hematopoetiska stamceller Karolinska Universitetssjukhuset 4 840 000 kr Pågående 2017-02978