Utveckling och produktion av biologiska läkemedel:

Biologiska läkemedel - 2017

Stänger om 10 dagar

I den här satsningen vill vi ta fram mer effektiva och konkurrenskraftiga metoder för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Satsningen betonar också samverkan mellan forskning, akademi och hälso- och sjukvård för att stärka kunskapsbasen och Sveriges position inom området.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan vi söka för?

Projekt med fokus på utveckling och produktion av biologiska läkemedel med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Alla ansökningar ska utgå från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

treklover2

Vem kan söka?

Minst två partners från olika sektorer: akademi (inklusive forskningsinstitut), industri eller hälso- och sjukvård.

treklover3

Hur mycket kan vi söka?

Max 5 miljoner kronor. Projektet ska pågå under 1-3 år.
Total budget för utlysningen är 40 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 7 feb 2017
  Öppnar för ansökan
  7 feb 2017
 • 8 jun 2017
  Ansök senast kl 14:00
  8 jun 2017 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen fokuserar vi på utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

  Projekten bör avse viktiga aspekter av utveckling och produktion av biologiska läkemedel, och kan avse såväl forskning om framtida biologiska läkemedel som utveckling av effektivare metoder för produktion av nästa generations biologiska läkemedel. Alla förslag bör syfta till lösningar med positiva ekonomiska, sociala och ekologiska effekter.

  Programmets mål är:

  • att bygga upp en stark kunskapsbas kring biologiska läkemedel
  • att öka Sveriges attraktionskraft som samarbetspartner inom forskning, utveckling och innovation för framtidens biologiska läkemedel
  • att öka samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård
  • att utveckla effektivare och konkurrenskraftiga metoder för nästa generations läkemedelsproduktion

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Utlysningstext ENG 2017 (pdf, 90 kB) CV template (docx, 23 kB) Budget template (xlsx, 13 kB) Project plan template (docx, 29 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Johanna Ulfvarson

  Utlysningsansvarig

  4684733218

  johanna.ulfvarson@vinnova.se

  Karin Sundbeck

  Administrativa frågor

  4684733226

  karin.sundbeck@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se