Utveckling och produktion av biologiska läkemedel:

Biologiska läkemedel 2016

Stängde 13 september 2016

Biologiska läkemedel 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi Uppsala universitet 4 972 200 kr Avslutat 2016-04060
  Svenska ägg antikroppar för att förhindra svåra och kliniska infektioner Uppsala universitet 4 959 820 kr Pågående 2016-04083
  Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 997 827 kr Pågående 2016-04109
  Minskade kostnader och förbättrad säkerhet vid immunoterapi för hjärnas sjukdomar Uppsala universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04050
  Effektiv produktion och utveckling av nya biologiska läkemedel inspirerat av hur spindlar gör silke Karolinska Institutet 5 000 000 kr Pågående 2016-04059
  En ny klass av funktionella antikroppar inriktade på TRP jonkanaler för smärt- och cancerterapi Oblique Therapeutics AB 1 399 830 kr Avslutat 2016-04093
  Nya realtidssensorer för övervakning av kontinuerliga biologiska produktionsprocesser Linköpings universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04120
  Integrerad kontinuerlig nedströmsprocess för nästa generation av biologiska läkemedel Lunds universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04048
  GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador Karolinska Institutet 4 994 383 kr Pågående 2016-04134
  Ny teknik för processrening av bioläkemedel LAB-ON-A-BEAD AB 1 648 244 kr Avslutat 2016-04152

  Diarienummer 2016-02910

  Statistik för sidan