Utveckling och produktion av biologiska läkemedel:

Biologiska läkemedel 2016

Stängde 13 september 2016

Biologiska läkemedel 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Minskade kostnader och förbättrad säkerhet vid immunoterapi för hjärnas sjukdomar Uppsala universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04050
  Ny teknik för processrening av bioläkemedel LAB-ON-A-BEAD AB 1 648 244 kr Avslutat 2016-04152
  En ny klass av funktionella antikroppar inriktade på TRP jonkanaler för smärt- och cancerterapi Oblique Therapeutics AB 1 399 830 kr Avslutat 2016-04093
  ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi Uppsala universitet 4 972 200 kr Pågående 2016-04060
  Effektiv produktion och utveckling av nya biologiska läkemedel inspirerat av hur spindlar gör silke Karolinska Institutet 5 000 000 kr Pågående 2016-04059
  Integrerad kontinuerlig nedströmsprocess för nästa generation av biologiska läkemedel Lunds universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04048
  Stabiliserade och modulära proteinläkemedel Karolinska Institutet 2 494 400 kr Avslutat 2016-04145
  GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador Karolinska Institutet 4 994 383 kr Pågående 2016-04134
  Nya realtidssensorer för övervakning av kontinuerliga biologiska produktionsprocesser Linköpings universitet 5 000 000 kr Pågående 2016-04120
  Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 997 827 kr Pågående 2016-04109
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-02910