Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 juni 2017

Biologiska läkemedel

Stängde 8 juni 2017

En satsning för mer effektiva och konkurrenskraftig utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Stängd
Stängde 13 september 2016

Biologiska läkemedel 2016

Stängde 13 september 2016

Biologiska läkemedel 2016