Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 juni 2017

Biologiska läkemedel

Stängde 8 juni 2017

En satsning för mer effektiva och konkurrenskraftig utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Stängd
Stängde 13 september 2016

Biologiska läkemedel 2016

Stängde 13 september 2016

Biologiska läkemedel 2016

Senast uppdaterad 12 januari 2017 Statistik för sidan Diarienummer 2016-02242