Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Implementering 2020 (höst)

Stängde 1 oktober 2020

Steg 3 handlar mycket om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten som en förberedelse för bredare spridning, uppskalning och nyttiggörande. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärs- eller värdemodellen ser ut. Frågor om vem som ska äga, driva och förvalta resultatet efter att ni har avslutat projektet ska också besvaras.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2018-05371

  Statistik för sidan