Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt:

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2017 (vår)

Stängde 26 januari 2017

Finansiering för projekt som löser samhällsutmaningar genom innovation och samarbete mellan flera sektorer.

Viktiga datum

 • 31 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  31 okt 2016
 • 26 jan 2017
  Ansök senast kl 14:00
  26 jan 2017 kl 14:00
 • 16 maj 2017
  Beslut meddelas
  16 maj 2017
 • Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Hälsofrämjande innovation i samverkan Malmö högskola 8 661 000 kr Pågående 2017-01272
  Water in a Box - steg 2 Millennium Technology of Sweden AB 3 170 000 kr Pågående 2017-01263
  Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 5 604 000 kr Pågående 2017-01251
  Odlande Stadsbasarer. Klimatsäkra, arbetskapande odlingssystem i industriområden INVEST STOCKHOLM BUSINESS REGION AB 4 578 000 kr Pågående 2017-01205
  Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling Trivector Traffic AB 4 350 000 kr Pågående 2017-01332
  Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri -OSMet S2 SWEREA MEFOS AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01327
  Sjyst data! RISE Acreo AB 10 000 000 kr Pågående 2017-01312
  Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem Luleå tekniska universitet 9 668 000 kr Pågående 2017-01301
  Spetspatienter - en ny resurs för hälsa Karolinska Institutet 8 722 000 kr Pågående 2017-01221
  Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 5 185 000 kr Pågående 2017-01201
  Alla projekt för omgången