Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt:

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Stängde 1 september 2011

Finansiering för projekt som löser samhällsutmaningar genom innovation och samarbete mellan flera sektorer.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Jessica Tägström

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter Luleå tekniska universitet 10 000 000 kr Avslutat 2011-02857
  Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden SWEDISH ICT RESEARCH AB 10 000 000 kr Avslutat 2011-02371
  Aktiva huset i den hållbara staden FORTUM POWER AND HEAT AB 9 853 325 kr Avslutat 2011-02489
  Plasmabiomarkörer för individualiserad medicin inom hjärtkärlsjukdomar Kungliga tekniska högskolan 9 983 000 kr Avslutat 2011-02497
  Mina Vårdflöden Stockholms läns landsting 9 999 480 kr Avslutat 2011-02536
  Utveckling av fogningsmetoder för kombinationer av olika material till hybridkonstruktioner - ett LIGHTer initiativ Swerea SWECAST AB 10 000 000 kr Avslutat 2011-02312
  IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet Lunds universitet 10 000 000 kr Avslutat 2011-02796
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-00245