Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt:

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (höst)

Stängde 6 september 2018

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar och dessutom bidrar till de globala målen i Agenda 2030. Utlysningen riktar sig till konstellationer som vill vidareutveckla resultatet från steg 1 inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Jessica Tägström

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Elastiska Hem KOD ARKITEKTER AB 9 909 680 kr Pågående
  2018-03335
  PLATINEA: samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika Uppsala universitet 9 998 000 kr Pågående
  2018-03340
  Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2) STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 9 998 000 kr Pågående
  2018-03344
  Sverige som testbädd för framtidens läkemedelsutveckling i nanoskala Karolinska Institutet 10 000 000 kr Pågående
  2018-03338
  Växtproteinfabriken Steg 2 SLU Holding AB 10 000 000 kr Pågående
  2018-03341
  SAM Smart Asset Management SWEHEAT, SWEDISH COUNCIL FOR DISTRICT HEATING EK 9 977 000 kr Pågående
  2018-03349
  Hälso- och miljöpåverkan orsakad av additiv tillverkning och utmaningar för en hållbar produktion 2- HÄMAT2 Swerim AB 9 997 120 kr Pågående
  2018-03336
  Divercity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB 7 587 641 kr Pågående
  2018-03339

  Diarienummer 2017-05081

  Statistik för sidan