Utmaningsdriven innovation steg 1:

Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - höst 2018

Planerad till maj 2018

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Följande uppgifter är fortfarande preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • Maj 2018
  Planerar att öppna
  Maj 2018
 • 30 aug 2018
  Ansök senast kl 14:00
  30 aug 2018 kl 14:00
 • Maj 2018
  Planerad till
  Maj 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utmaningsdriven innovation handlar om att lösa samhällsutmaningar genom innovation. Vi vill se nya lösningar utvecklas som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. De lösningar som utvecklas ska vara konkurrenskraftiga och på sikt efterfrågas på en internationell marknad.

  Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Då kan erbjudandet Utmaningsdriven innovation vara något för er.

  Finansiering i tre steg

  Programmet bygger på en trestegsmodell där de projekt som får finansiering i steg 1 sedan kan gå vidare och söka steg 2 och 3. Det ställs krav på samverkan mellan olika aktörer, där minst tre organisationer måste medverka i ansökan till steg 1. Allt behöver inte vara klart när ni söker till steg 1 men det är viktigt att ni har identifierat en samhällsutmaning och en tänkt lösning till den.

  Förankrat hos behovsägare

  Idén måste också vara förankrad hos behovsägarna, som kan vara till exempel kunder, användare, patienter, medborgare, politiker och andra viktiga kravställare.

  Kort film om erbjudandet

  Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar och tydligt bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Programmet finansierar projekt som bidrar till målen i Agenda 2030, det vill säga hållbar tillväxt genom att utveckla nya lösningar i bred samverkan. Läs mer om de 17 globala målen på den svenska webbplatsen för Agenda 2030.

  Vi söker projekt som

  • Har identifierat nyskapande lösningar på en samhällsutmaning som kräver bred samverkan
  • Kan bidra till att vi når globala målen i Agenda 2030
  • Kombinerar samhällsnytta och internationell affärspotential.
  • Resulterar i innovationer, i vid mening.
  • Bygger på samarbete mellan olika sektorer, såsom civilsamhälle, industri, akademi, och offentlig sektor.
  • Utvecklar lösningarna tillsammans med användare, kunder och andra relevanta kravställare.
  • Arbetar med att ta bort hinder som längre fram kan stoppa införandet av de lösningar som utvecklas.
  • Är jämställda, så att män och kvinnor får ta del av bidraget och i projektet på lika villkor.

  För att nå målen krävs samverkan mellan olika branscher, akademiska discipliner och samhällsfunktioner. Många projekt behöver även aktivt arbeta med att påverka faktorer som längre fram kan hindra införandet av de lösningar som utvecklas. Det kan innebära att olika beslutsnivåer får komma till tals inom sjukvården, eller organisatoriska nivåer (till exempel stat, regioner, kommuner, kvarter och medborgare) vid hållbar stadsutveckling. Samtliga projekt ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  Kan ni presentera er samhällsutmaning för någon som inte är så insatt på max 60 sekunder?

  Är ni minst tre organisationer som tillsammans kommer att söka?

  Kommer ni att involvera kunder, användare och andra viktiga kravställare innan ansöker (exempelvis medborgare eller patienter)?

  Tar ni ett helhetsgrepp kring samhällsutmaningen?

  Har ni en ambition att påverka samhället på bred front?

  Frågor?

  Har ni frågor om detta erbjudande är ni välkomna att kontakta någon av oss.