Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Stängde 6 september 2018

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé och aktörskonstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?


  Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden.

  Finansiering i tre steg

  Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska  kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3. 

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor. Läs mer om steg 1 initiering.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor. Läs mer om steg 2 samverkansprojekt.  
  • Steg 3 implementering handlar om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor. Läs mer om steg 3 implementering. 

  För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

  Se filmen om Utmaningsdriven innovation

  Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än tre minuter.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att i snabb takt utveckla innovativa lösningar på systemnivå.

  Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

  Er idé:

  • möter samhällsutmaningar med ett systemperspektiv
  • är innovativ och behovsdriven
  • har potential att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • utformas med ett jämställdhetsperspektiv

  Er aktörskonstellation:

  • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper och innehåller alla de organisationer som behöver vara med för att projektet ska bli framgångsrikt
  • har ett jämställt projektteam

  Ert projektarbete:

  • engagerar och involverar behovsägare, kunder, användare och andra relevanta kravställare
  • bygger på en trovärdig projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektmål samt önskade resultat och långsiktiga effekter
  • undanröjer hinder för nyttiggörande
  • genomförs på ett jämställt sätt genom hänsyn till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

  Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa vår krav och bedömningskriterier i sin helhet.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  Kan ni presentera er samhällsutmaning för någon som inte är så insatt på max 60 sekunder?

  Är ni minst tre organisationer som tillsammans kommer att söka?

  Möter er lösning en samhällsutmaning som tydligt utgår från Agenda 2030 och faktiskt kan bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

  Kommer ni att involvera kunder, användare och andra viktiga kravställare innan ansöker (exempelvis medborgare eller patienter)?

  Tar ni ett helhetsgrepp kring samhällsutmaningen?

  Har ni en ambition att påverka samhället på bred front?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Till ansökan behöver ni bifoga ett dokument, i valfritt format, på max en sida som visualiserar projektets effektlogik. Försök i möjligaste mån att presentera konkreta och mätbara mål på kort och lång sikt.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Mallar och tips

  För er som ska söka finansiering inom Utmaningsdriven innovation har vi samlat mallar och dokument som hjälp inför ansökan.

  Mallar för ansökan inom Utmaningsdriven innovation

  Frågor?

  Har ni frågor om detta erbjudande är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Samverkan fastgödsel, från problem till nyttigheter via rötning RISE Research Institutes of Sweden AB 491 940 kr Avslutat 2018-03369
  Teknik- och naturvetenskaplig utbildning på lika villkor LINNÉUNIVERSITETET 499 000 kr Avslutat 2018-03381
  Produktion av varmvatten för hygienändamål av gråvatten från badrum GRAYTEC AB 400 000 kr Avslutat 2018-03409
  Implementera återvunnen plast i fordonskomponenter RISE IVF AB 495 157 kr Avslutat 2018-03430
  Innovation för minskad spridning av antimikrobiell resistens i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2018-03433
  Civilsamhälle och närsjukvård - nya samverkansformer och överenskommelser Möckelnföreningarna 299 880 kr Avslutat 2018-03456
  Hållbart VA-system i Kalmar KALMAR VATTEN AB 500 000 kr Avslutat 2018-03460
  Förbättrad fertilitetsbehandling för jämlik global reproduktiv hälsa Uppsala universitet 393 800 kr Pågående 2018-03426
  Innovativ proteinproduktion för cirkulära näringsflöden och bättre djurhälsa HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 307 000 kr Pågående 2018-03364
  Spetskraft 2020 BIOGAS ÖST AB 456 243 kr Avslutat 2018-03384

  Liknande erbjudanden

  <p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05063