Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering - vår 2017

Stängde 26 januari 2017

I det här erbjudandet stödjer vi konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar inom fyra identifierade samhällsutmaningar: framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, hållbar industriell utveckling och informationssamhället.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • 31 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  31 okt 2016
 • 22 nov 2016
  Dialogmöte
  22 nov 2016
 • 5 dec 2016
  Dialogmöte
  5 dec 2016
 • 26 jan 2017
  Ansök senast kl 14:00
  26 jan 2017 kl 14:00
 • 4 apr 2017
  Beslut meddelas
  4 apr 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Då kan erbjudandet Utmaningsdriven innovation vara något för er.

  Utmaningsdriven innovation handlar om att lösa samhällsutmaningar genom innovation. Vi vill se nya lösningar utvecklas som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. De lösningar som utvecklas ska vara konkurrenskraftiga och på sikt efterfrågas på en internationell marknad.

  Finansiering i tre steg

  Programmet bygger på en trestegsmodell där de projekt som får finansiering i steg 1 sedan kan gå vidare och söka steg 2 och 3. Det ställs krav på samverkan mellan olika aktörer, där minst tre organisationer måste medverka i ansökan till steg 1. Allt behöver inte vara klart när ni söker till steg 1 men det är viktigt att ni har identifierat en samhällsutmaning och en tänkt lösning till den.

  Förankrat hos behovsägare

  Idén måste också vara förankrad hos behovsägarna, som kan vara till exempel kunder, användare, patienter, medborgare, politiker och andra viktiga kravställare.

  Erbjudandet på en minut

  Daniel Rencrantz, ansvarig för erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi vill stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram innovativa lösningar inom fyra identifierade utmaningsområden:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbar industriell utveckling
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället

  Dessa områden är väldigt breda, men de ger en vägledning och riktning i ert arbete att identifiera en konkret samhällsutmaning. 

  Exempel på projekt

  Den här satsningen stöttar många olika projekt. Här följer fyra exempel på projekt som vi finansierat:

  • Hur kan vi säkerställa att elever med utländsk bakgrund uppnår gymnasiebehörighet och inte hamnar i utanförskap?
  • Hur kan vi förtäta våra städer på ett hållbart sätt vad gäller ekonomiska, sociala såväl som ekologiska dimensioner?
  • Hur vi kan ersätta de enorma mängder kemikalier som idag används och har stor påverkan på miljön?
  • Hur kan vi motverka det växande globala problemet med förfalskade läkemedel?

  Utmaningar som skapar tillväxt

  Bakgrunden till denna satsning är de globala samhällsutmaningar vi står inför idag. Dessa är kopplade till bland annat klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Samtidigt innebär dessa utmaningar en grund för efterfrågan på innovativa lösningar, som i sin tur skapar tillväxt. Vi vill stötta projekt som gör skillnad och som kan skapa både samhällsnytta och affärsmöjligheter.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Mallar och tips

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel CV för de aktörer som deltar i projektet.

  UDI - Utlysningstext - Steg 1 Initiering 2017 (vår) ver 170110 (pdf, 453 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 56

  vilgot.claesson@vinnova.se

  Adrian Solitander

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 31 42

  adrian.solitander@vinnova.se

  Andreas Netz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 86

  andreas.netz@vinnova.se

  Moa Eklund

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 32 89

  moa.eklund@vinnova.se

  Jessica Tägtström

  Hälsa och Life science

  46 8 473 30 67

  jessica.tagtstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Hälso-och miljöpåverkan av additiv tillverkning och dess utmaningar för en hållbar produktion- HÄMAT Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2017-01256
  Digitaliseringens effekt på den framtida automatiserade och hållbara sjöfarten RISE VIKTORIA AB 500 000 kr Avslutat 2017-01346
  Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle Lunds kommun 496 000 kr Avslutat 2017-01316
  Ultrakänslig metodik för cancerdiagnos, transplantationsmonitorering och kriminalteknologi RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2017-01297
  Nationell samverkan för hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelskedjor RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 471 000 kr Avslutat 2017-01283
  Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald? VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG 497 000 kr Avslutat 2017-01266
  Smart Asset Management - SAM SWEHEAT, SWEDISH COUNCIL FOR DISTRICT HEATING EK 480 000 kr Avslutat 2017-01262
  Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården Västerbottens läns landsting 480 000 kr Avslutat 2017-01250
  DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB 496 045 kr Avslutat 2017-01214
  Anti-Bullertunnel - Stäng in trafikbullret inte människorna, och få solenergi på köpet U&W you&we Stockholm AB 500 000 kr Avslutat 2017-01033
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-00113