Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Stängde 25 augusti 2016

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • 31 mar 2016
  Öppnar för ansökan
  31 mar 2016
 • 25 aug 2016
  Ansök senast kl 14:00
  25 aug 2016 kl 14:00
 • 27 okt 2016
  Beslut meddelas
  27 okt 2016
 • 1 nov 2016
  Projekt får starta
  1 nov 2016
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

  Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder oss till er som har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

  Finansiering i tre steg

  Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

  • I Steg 1 initiering ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  • I Steg 2 samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar eller dellösningar utvecklas och testas. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor.
  • Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

  För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

  Se filmen om Utmaningsdriven innovation

  Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än tre minuter.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att i snabb takt utveckla innovativa lösningar på systemnivå.

  Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

  Er lösning:

  • möter samhällsutmaningar som tydligt utgår från Agenda 2030
  • kan faktiskt bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • är nyskapande och behovsdriven
  • har potential att skapa tillväxt och har internationell lyskraft.

  Er aktörskonstellation:

  • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper (t.ex. industri, forskning, offentlig verksamhet, civilsamhälle) och innehåller alla de aktörer som behöver vara med för att ert projekt ska bli framgångsrikt, bland annat behovsägare
  • har ett projektteam (nyckelpersoner) sammansatt med hänsyn tagen till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

  Ert projektarbete:

  • har en systemansats, alltså ser till helheten av de olika delar som behövs för att lösa samhällsutmaningen
  • inbegriper arbete med att identifiera och undanröja hinder för införande, spridning eller användning av den nya lösningen, med hjälp av olika typer av påverkans- och policyarbete
  • engagerar och involverar de som direkt berörs av er lösning, till exempel kunder eller användare
  • bygger på en projektplan där aktiviteterna är kopplade till önskade resultat och långsiktiga effekter för alla tre steg i finansieringen
  • arbetar på ett jämställt sätt och utformar lösningen med hänsyn tagen till ett jämställdhetsperspektiv.

  Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa vår krav och bedömningskriterier i sin helhet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också efterfrågade bilagor. För CV-bilagan är det viktigt att ni använder vår CV-mall. Ladda därför ner den innan ni påbörjar ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Har ni frågor om detta erbjudande är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 56

  vilgot.claesson@vinnova.se

  Adrian Solitander

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 31 42

  adrian.solitander@vinnova.se

  Andreas Netz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 86

  andreas.netz@vinnova.se

  Moa Eklund

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 32 89

  moa.eklund@vinnova.se

  Frida Lundmark

  Hälsa och Life science

  46 8 473 30 74

  frida.lundmark@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Plastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB 498 848 kr Avslutat 2016-03844
  Personal- och operationsplaneringsstöd SOWNDER AB 499 000 kr Avslutat 2016-03827
  MEMS-baserad energiförsörjning av sensornätverk för Industry 4.0 - Energy Supply Toolkit RISE Acreo AB 500 000 kr Avslutat 2016-03809
  Minska vårdrelaterade infektioner genom innovativa rengörings- och steriliseringsprocesser och smarta material GETINGE INFECTION CONTROL AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-03798
  Att inkludera svensk landsbygd - Innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla Luleå tekniska universitet 427 909 kr Avslutat 2016-03785
  Fasa ut PFAS - POPFAS RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr Avslutat 2016-03776
  Urban WaterTruck SÖDAHL & PARTNERS AKTIEBOLAG 499 000 kr Avslutat 2016-03773
  SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-03762
  The Flow HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB 500 000 kr Avslutat 2016-03746
  Smartare energistyrning genom brukardriven innovation stödd av plattform för energieffektivisering FERROLOGIC AB 441 000 kr Avslutat 2016-03857
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-00103