Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängde 29 januari 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • 5 sep 2014
  Öppnar för ansökan
  5 sep 2014
 • 29 jan 2015
  Ansök senast kl 14:00
  29 jan 2015 kl 14:00
 • 15 maj 2015
  Beslut meddelas
  15 maj 2015
 • 15 maj 2015
  Projekt får starta
  15 maj 2015
 • Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 56

  vilgot.claesson@vinnova.se

  Adrian Solitander

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 31 42

  adrian.solitander@vinnova.se

  Andreas Netz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 86

  andreas.netz@vinnova.se

  Moa Eklund

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 32 89

  moa.eklund@vinnova.se

  Frida Lundmark

  Hälsa och Life science

  46 8 473 30 74

  frida.lundmark@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  VinterCykla! Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00313
  Health Sharing Co-operative (HSC) Göteborgs Universitet 259 000 kr Avslutat 2015-00297
  En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd Sustainable Innovation i Sverige AB 500 000 kr Avslutat 2015-00268
  Mobil Depå VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00266
  Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00265
  Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2015-00258
  Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 499 000 kr Avslutat 2015-00242
  icke-infekterande urinvägskatetrar Umeå universitet 496 000 kr Avslutat 2015-00193
  Öppen kommunikation för smart fjärrvärme IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00472
  GreenRoof Explore Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB 500 000 kr Avslutat 2015-00421
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2013-04887