Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängde 29 januari 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 499 000 kr Avslutat 2015-00242
  Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya Ericsson AB 380 000 kr Avslutat 2015-00468
  Stadens hållbara ljudrum Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2015-00422
  GreenRoof Explore Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB 500 000 kr Avslutat 2015-00421
  Future City Flow SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2015-00403
  Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2015-00412
  ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00375
  Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2015-00321
  Utmaningar för svensk alarmeringstjänst LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 499 000 kr Avslutat 2015-00315
  VinterCykla! Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00313

  Diarienummer 2013-04887

  Statistik för sidan