Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Stängde 29 januari 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 56

  Adrian Solitander

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 31 42

  Andreas Netz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 86

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Hälsa och Life science

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00482
  Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya Ericsson AB 380 000 kr Avslutat 2015-00468
  ECO Governance IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00429
  Stadens hållbara ljudrum Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2015-00422
  Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder Findus Sverige Aktiebolag 500 000 kr Avslutat 2015-00405
  Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00396
  Batterilös IoT Uppsala universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00394
  God innemiljö i energieffektiva byggnader IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Avslutat 2015-00385
  Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB 489 000 kr Avslutat 2015-00383
  Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2015-00379
  Statistik för sidan Diarienummer 2013-04887