Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (vår)

Stängde 30 januari 2014

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Hållbara lösningar för restprodukter från avfallsförbränning Chromafora AB 500 000 kr Avslutat 2014-00956
  Inomhus täckning och öppna mobila nätverk i moderna energieffektiva byggnader ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00787
  Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande i skolan: Utveckling av digital pedagogik och skrivverktyg Invigos AB 500 000 kr Avslutat 2014-00806
  DISTINCT Distribuerade mätningar av ICT-användning ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2014-00755
  Förpackningssystem för minskat matsvinn INNVENTIA AB 500 000 kr Avslutat 2014-00750
  Gemenskapad stad LOVELY LANDSKAP AB 479 000 kr Avslutat 2014-00699
  RIMKOM - Rationella innovativa metoder för fogning av komposit till metall - ett LIGHTer initiativ Swerea KIMAB AB 400 000 kr Avslutat 2014-00716
  Idome360 Division By Zero AB 500 000 kr Avslutat 2014-00729
  Push the Line! Reliable assistive technologies to enhance independence of elderly after hospitalization LINNÉUNIVERSITETET 500 000 kr Avslutat 2014-00727
  Noll Vibrationsskador Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2014-00708

  Diarienummer 2013-04636

  Statistik för sidan