Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2014 (höst)

Stängde 28 augusti 2014

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Verktyg och metodik för att stödja framtidens digitala lärande Doberman AB 500 000 kr Avslutat 2014-04320
  Automation inom Högspecialistsjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Avslutat 2014-04310
  VRI-Proaktiv - Kliniskt IT-verktyg för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr Avslutat 2014-04290
  ProduktionBygg Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2014-04285
  Hur kan modern teknik bidra till att minska fall och fallskador och därmed mänskligt lidande och samhällskostnader? SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04306
  Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2014-04276
  Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan) Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2014-04274
  Elektronisk vägledning för SMF Patent- och registreringsverket 0 kr Avslutat 2014-04270
  Innovativa antimikrobiella lösningar ger konkurrenskraftiga, säkra och lagringstabila konsumentprodukter SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2014-04264
  Skola för alla, från första dagen i det nya landet KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB 500 000 kr Avslutat 2014-04338

  Diarienummer 2013-04637

  Statistik för sidan