Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2013

Stängde 13 februari 2013

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  E-hälsa Dialys: Telenefrologi för att möjliggöra att hemvård blir standard för dialysvård Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00940
  Stora dataflöden för samhällsnytta & innovation Malmö högskola 500 000 kr Avslutat 2013-00935
  Resurseffektiv sjukvård (RES) Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2013-00929
  Humancentrerade, enkla och snabba prototyper: Involvering och kunskapsintegration i fleraktörsprojekt. ACTION Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00917
  Antibakteriella Textilier och Non-Woven Material SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 500 000 kr Avslutat 2013-00905
  IntegrIT - Ett nytt verktyg för patientnära klinisk forskning Karolinska institutet 500 000 kr Avslutat 2013-00882
  Elmob- helhetslösningar för elektrifierad mobilitet GÖTEBORGS KOMMUN 500 000 kr Avslutat 2013-00875
  Verktyg för proaktiv trafikledning Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00867
  Grön Nano - Innovativ vattenbehandling Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00856
  Ökat förädlingsvärde vid återvinning av material och energifraktioner från WEEE Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00849
  Statistik för sidan Diarienummer 2012-01386