Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2013

Stängde 13 februari 2013

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Plattformssäkerhet för kritiska infrastrukturer SICS SWEDISH ICT AB 500 000 kr Avslutat 2013-00847
  Restvärme för biologisk försörjning av hållbara städer Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kr Avslutat 2013-00757
  Minimum Viable Device (MVD) Mobile Heights AB (svb) 500 000 kr Avslutat 2013-00770
  Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad MALMÖ KOMMUN 483 968 kr Avslutat 2013-00752
  Helhetslösningar för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens NHG Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2013-00733
  Innovativ grön kemikalieproduktion i stålindustrin - INGEMAR Luleå tekniska universitet 500 000 kr Avslutat 2013-00725
  Nya skummaterial av biprodukter från skog- och jordbruk SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB 500 000 kr Avslutat 2013-00703
  Rena produktionssystem Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2013-00680
  Innovativa helhetslösningar för sim- och badanläggningar i hållbara städer CBI Betonginstitutet AB 500 000 kr Avslutat 2013-00663
  Visionteknik som produktionsstöd vid tillverkning av fiberkompositprodukter Compraser ekonomisk förening 500 000 kr Avslutat 2013-00674

  Diarienummer 2012-01386

  Statistik för sidan