Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering:

Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering – höst 2018

Stänger om 16 dagar

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen riktar sig till konstellationer som vill vidareutveckla resultatet från Steg 1 och 2.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckla resultat från steg 2 genom att testa och implementera dessa i verklig miljö. Genomförandetid är max 2 år.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer som genomfört ett projekt i steg 2 i programmet.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Cirka 5-20 miljoner kronor. Stödnivån är max 40 procent.

Viktiga datum

 • 22 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  22 maj 2018
 • 6 sep 2018
  Ansök senast kl 14:00
  6 sep 2018 kl 14:00
 • 14 nov 2018
  Beslut meddelas
  14 nov 2018
 • 15 nov 2018
  Projekt får starta
  15 nov 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

  Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder oss till er som har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.

  Finansiering i tre steg

  Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering. För projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

  Steg 3 implementering handlar om att testa lösningarna i verklig miljö och att implementera och sprida resultaten. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor.

  För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

  Se filmen om Utmaningsdriven innovation

  Moa Eklund och Daniel Rencrantz berättar om erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på projekt vi har finansierat. Allt på mindre än 3 minuter.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andreas Netz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 86

  andreas.netz@vinnova.se

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se