Städer i Europa:

Making Cities Work - Innovation Action - JPI Urban Europe

Stängde 28 februari 2018

Den här satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som löser en urban utmaning inom ett av de fyra fokusområdena.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer så länge de är en juridisk person.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ingen högsta gräns finns, men utlysningen vänder sig främst till mindre innovationsprojekt med en total budget på 0,5-1 miljon euro.

Viktiga datum

 • 24 okt 2017
  Öppnar för ansökan
  24 okt 2017
 • 25 okt 2017
  25 okt 2017
 • 14 nov 2017
  14 nov 2017
 • 5 dec 2017
  5 dec 2017
 • 28 feb 2018
  Ansök senast
  28 feb 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen är till för projekt som fokuserar på en av följande områden:

   • Innovativa lösningar för att minska trängsel i staden
   • Implementering av den smarta staden
   • Att skapa staden tillsammans
   • Minska de negativa effekterna av byggarbetsplatser

  JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) är ett EU-finansierat samarbete inom området för smarta hållbara städer.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till projekt som:

  • har ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt med behovsägaren i en aktiv roll.
  • har en tvärdisciplinär och tvärsektoriell konstellation med aktivt samarbete mellan samtliga intressenter i projektet.
  • är fokuserat på innovativa lösningar, konceptvalidering, demonstrering eller test av replikering och uppskalning.
  • visar på mervärdet med europeiskt samarbete.

  Varje projekt ska bestå av ett konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter från minst två av de fem deltagande länderna (Österrike, Belgien, Finland, Norge, Sverige). Aktörer från övriga länder har möjlighet att delta genom egen finansiering. Aktörer inom samtliga sektorer kan söka givet att de är en juridisk person. 

  Hitta projektpartner

  På utlysningens egen webbplats finns en funktion för att söka projektpartner. Där hittar du också mer information om utlysningen.

  Utlysningens webbplats - Making cities work

  Mer information om programmet finns på programmets webbplats

  JPI Urban Europes webbplats

  Ställ frågor direkt till sekretariatet

  Den 14 november och den 5 december kommer Johannes Bockstefl från utlysningens sekretariatet kommer att hålla i ett webbsänt informationsmöte om utlysningen, ansökan och bedömning.

  Läs mer om mötet och anslut dig till webbsändningen.

  Så här ansöker ni

  1. Identifiera en idé som ligger i linje med ett av de fyra fokusområdena.
  2. Läs utlysningstexten och kontrollera reglerna för att få delta.
  3. Ta kontakt med någon av de nationella kontaktpersonerna för utlysningen.
  4. Besök eventuellt samarbetsparter.
  5. Läs instruktionerna om hur ni ska skriva ansökan i ansökningsformuläret.
  6. Skicka in ansökan senast den 28 februari. Ni ansöker på FFG (Austrian Research Promotion Agency) webbplats.
  7. Vänta på bedömningen av ansökan. Beslut meddelas i början av juni 2018.
  8. Om er ansökan går igenom kommer vi att bjuda in er för att söka finansiering för de svenska parterna hos oss.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned ansökningsformuläret som ni behöver bifoga i ansökan. Där finns instruktioner och krav för hur du gör ansökan.

  Informationsbroschyr_Making Cities Work_ENG_171023 (pdf, 3276 kB) Ansökningsformulär med mallar och instruktioner - Making Cities Work (docx, 82 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Börja därför i god tid.

  Ansökningslänk Online help document for submission via

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Johansson

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 70

  maria.johansson@vinnova.se

  Läs mer om uppkopplade hållbara städer

  <p>Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04965