Städer i Europa

En satsning för att bidra till lösningar på konkreta utmaningar för storstäder genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 28 februari 2018

Förbättra våra städer - JPI Urban Europe

Stängde 28 februari 2018

En satsning för europeiska projekt som förbättrar miljön, infrastrukturen eller den sociala situationen i städer.

Senast uppdaterad 29 november 2019

Diarienummer 2012-04392

Statistik för sidan