Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 12 juni 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem. Resultaten ska bidra till att Sveriges transportpolitiska mål nås.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till ökad trafiksäkerhet samt till automatisering av fordon och transportsystem.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att ett projekt får högst 50 procent av projektets totala budget. Varje projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Ni kan få finansiering i max 4 år.

Viktiga datum

 • 4 apr 2018
  Öppnar för ansökan
  4 apr 2018
 • 12 jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  12 jun 2018 kl 14:00
 • 22 okt 2018
  Beslut meddelas
  22 okt 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom det här erbjudandet stödjer vi forsknings- och utvecklingsaktiviteter för ökad trafiksäkerhet och automatisering. Aktiviteterna ska kunna bidra till att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri.

  Vi finansierar projekt som berör något av följande forskningsområden:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Ladda ned bilagor

  Här kan du ladda ner färdplanen på engelska.

  Strategic roadmap FFI - Traffic Safety and Automated Vehicles - 2016-05-05 (pdf, 406 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, men Vinnova administrerar och ansvarar för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten.

  Kontakta oss om du har frågor!

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  ulrika.landelius@trafikverket.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  High integrity system for ensuring safety of automated driving features Volvo Technology AB 5 850 000 kr Pågående 2018-02708
  Hardware For Next generation Millimeter Wave Automotive Radar Sensor GAPWAVES AB 18 653 600 kr Pågående 2018-02707
  iQDeep - Machine learning for Autonomous Heavy Vehicles Scania CV Aktiebolag 12 858 930 kr Pågående 2018-02700
  iQDeep - Maskininlärning för Autonoma Tunga Fordon Scania CV Aktiebolag 12 858 930 kr Pågående 2018-02700
  Högintegritetssystem för att säkra säkerheten för automatiserade körsystem Volvo Technology AB 5 850 000 kr Pågående 2018-02708
  Hardware For Next generation Millimeter Wave Automotive Radar Sensor GAPWAVES AB 18 653 600 kr Pågående 2018-02707
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02060