Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem. Resultaten ska bidra till att Sveriges transportpolitiska mål nås.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till ökad trafiksäkerhet samt till automatisering av fordon och transportsystem.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att ett projekt får högst 50 procent av projektets totala budget. Varje projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Ni kan få finansiering i max 4 år.

Viktiga datum

 • 3 jul 2017
  Öppnar för ansökan
  3 jul 2017
 • 12 dec 2017
  Ansök senast kl 14:00
  12 dec 2017 kl 14:00
 • 1 mar 2018
  Beslut meddelas
  1 mar 2018
 • 9 mar 2018
  Projekt får starta
  9 mar 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom det här erbjudandet stödjer vi forsknings- och utvecklingsaktiviteter för ökad trafiksäkerhet och automatisering. Aktiviteterna ska kunna bidra till att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri.

  Vi finansierar projekt som berör något av följande forskningsområden:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Färdplanen på engelska

  Här kan du ladda ner färdplanen på engelska.

  Strategic roadmap FFI - Traffic Safety and Automated Vehicles - 2016-05-05 (pdf, 406 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, men Vinnova administrerar och ansvarar för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten.

  Kontakta oss om du har frågor!

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  ulrika.landelius@trafikverket.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 875 000 kr Pågående 2017-05517
  Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 4 Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 956 000 kr Pågående 2017-05516
  Målföljning och djup maskininlärning för trajektorieskattning med tillämpning mot noggranna referenssystem Zenuity AB 4 999 000 kr Pågående 2017-05521
  Automatiskt bedömning av autonoma fordoners korrekthet - Auto-CAV Zenuity AB 5 000 000 kr Pågående 2017-05519
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05456