Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Stängde 13 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från för att nå nollvisionen i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt om aktiva eller passiva system som kan bidra till nollvisionen.

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att ett projekt får högst 50 procent av projektets totala budget. Varje projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Ni kan få finansiering i max 4 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vänder vi oss till projekt som berör något av följande områden:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs färdplanen

  I färdplanen kan du läsa syfte och mål med både erbjudandet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon samt programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Automatisering av stadsbussar busståg, hållplatsdockning och depåprocesser Volvo Bussar Aktiebolag 11 200 000 kr Pågående 2017-03033
  CAE methodology for vehicle snow packing and sensor availability for active safety and autonomous ve Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 892 000 kr Pågående 2017-03029
  Identifiering och prediktering av skador med långtidskonsekvenser Autoliv Development Aktiebolag 5 467 420 kr Pågående 2017-03070
  CompMethGlass-II CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 522 000 kr Avslutat 2017-03049
  Sensoregenskaper for inomhustestning och stadsmiljö (SPICE) ASTAZERO AB 1 410 510 kr Avslutat 2017-03025
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05454