Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Stängde 12 april 2016

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Säkerhetsmarginaler i komplexa traffikmiljöer Zenuity AB 4 266 000 kr Pågående 2016-02559
  Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 840 259 kr Avslutat 2016-02493
  Intelligent, högprestanda färdbromsmodul för tunga fordon Haldex Aktiebolag 8 133 000 kr Pågående 2016-02538
  iQPilot - Stadstransporter med autonoma tunga fordon. Scania CV Aktiebolag 17 603 500 kr Pågående 2016-02547

  Diarienummer 2015-06946

  Statistik för sidan