Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2014-12-12

Stängde 12 december 2014

FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2014-12-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  ARCHER - Arkitektur och Säkerhet för Autonoma Tunga Fordon Scania CV Aktiebolag 11 616 000 kr Avslutat 2014-06260
  Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 2 ASTAZERO AB 18 547 787 kr Avslutat 2014-06229
  Driver sömnighet detektering i reala körsituationer, en förstudie CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 707 000 kr Avslutat 2014-06235
  Methods for Testing Handover between Automation and Driver (MOTHAD) Uppsala universitet 0 kr Avslutat 2014-06259

  Diarienummer 2014-06001

  Statistik för sidan