Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Stängde 19 oktober 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata-Del 2 Umeå universitet 7 535 778 kr Avslutat 2011-03679
  Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock, del 2 Autoliv Development Aktiebolag 186 750 kr Avslutat 2011-03660
  Förbättrad stabilitet och manövrebarhet för fordon med elektrisk drivlina E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 3 656 700 kr Avslutat 2011-03651
  Stabilitetsreglering efter en kollision Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 600 000 kr Avslutat 2011-03631
  HMI för aktiv säkerhet del 2 Autoliv Development Aktiebolag 3 778 000 kr Avslutat 2011-03640
  Automatiserad och model-baserad verifiering och validering av funktionell säkerhet, del 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 0 kr Avslutat 2011-03580
  En förstudie kring hur kognitiv robotik kan skapar nya dimensioner för MMI i bilar VIKTORIA SWEDISH ICT AB 497 500 kr Avslutat 2011-03675
  Gränser för förartrygghet i korsningar (DCBIN) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 495 490 kr Avslutat 2011-03656

  Diarienummer 2011-01835

  Statistik för sidan