Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-05-25

Stängde 25 maj 2011

FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-05-25

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Nollvision och ökad produktivitet vid vägarbeten Volvo Construction Equipment AB 3 628 000 kr Avslutat 2011-01813
  SIMSI: Säkra multimodala talgränssnitt i fordon Mecel Aktiebolag 3 545 000 kr Avslutat 2011-01818
  Next Generation Test Methods forNästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhets funktioner Volvo Technology AB 21 050 000 kr Avslutat 2011-01819

  Diarienummer 2011-01795

  Statistik för sidan