Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Stängde 15 oktober 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system Zenuity AB 5 200 000 kr Pågående 2014-05621
  Automationen Randvillkor (ARV) - 2015 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 933 823 kr Avslutat 2014-05578
  Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon VERIDICT AB 520 000 kr Avslutat 2014-05576
  RIVER - Reduced dIstraction via Voice intERaction Volvo Technology AB 950 008 kr Avslutat 2014-05595
  Digital backspegelersättare på lastbilar för bättre säkerhet Stoneridge Electronics AB 7 238 500 kr Avslutat 2014-05639
  Spray1 ASTAZERO AB 377 000 kr Avslutat 2014-05601

  Diarienummer 2014-03964

  Statistik för sidan