Tjänstelyftet - Innovationsprojekt:

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Stängde 2 maj 2013

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Gamification av kundrelationer med lokala shopping centrum VISBY CENTRUM AB 1 450 000 kr Avslutat 2013-02194
  Utbildande interaktioner - en metod för kvalitetsutveckling i primärvården HEART STHLM COMMUNICATION AKTIEBOLAG 1 500 000 kr Avslutat 2013-02134
  Multimodala upplevelsetjänster för publika utställningar SKELLEFTEÅ MUSEUM AB 1 450 000 kr Avslutat 2013-02217
  The Mission - Utforska din nyfikenhet TOM TITS EXPERIMENT AKTIEBOLAG 1 500 000 kr Avslutat 2013-02201
  RESLEDAREN kostnadsbesparingar genom ökad tillgänglighet för grupper med kognitiva funktionsnedsättningar Samtrafiken i Sverige Aktiebolag 1 496 610 kr Avslutat 2013-02158
  Utveckling av ett instrument för kartläggning av förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande LEDARSKAPSCENTRUM NORD AB 1 495 500 kr Avslutat 2013-02130
  Den tredje industriella revolutionen. ARITERM SWEDEN AB 1 187 019 kr Avslutat 2013-02109
  VB:Lärande - En utbildningsmodell för effektivt kemikaliehanteringsarbete i den textila leverantörskedjan. Forum For Design & Sustainable Enterprise FDSE AB 1 500 000 kr Avslutat 2013-02184
  Brukar- och anhörigportal med personlig digital hälsodagbok för vård och omsorg Linköpings kommun 1 500 000 kr Avslutat 2013-02192
  Statistik för nya affärer Graniten Engineering AB 1 000 000 kr Avslutat 2013-02180

  Diarienummer 2013-01124

  Statistik för sidan