Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Utlysningens syfte är att utifrån konkreta behov hos behovsägare stimulera användningsnära tjänster och erbjudanden, bl.a. inom marknadsföring, organisering, tjänsteprocesser och utveckling av nya affärsmodeller.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 4 juni 2014

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Stängde 4 juni 2014

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Stängd
Stängde 2 maj 2013

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Stängde 2 maj 2013

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Senast uppdaterad 10 maj 2017

Diarienummer 2013-01123

Statistik för sidan