Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

I det här erbjudandet finansieras projekt som ska bidra till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande. Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka finansiering. Utlysningen genomförs av Formas med stöd av Vinnova och Energimyndigheten

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt som bidrar till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande. Erbjudandet består av två delar, där den första är inriktad på synteser och den andra är inriktad på forskningsprojekt.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.

Hur mycket kan ni söka?

Del 1
Du kan söka: 1-1,5 miljoner kronor per år
Projektets längd: 1 år
Totala budget del 1: 16,5 miljoner kronor

Del 2
Du kan du söka: 1–3 miljoner kronor per år.
Projektets längd: 3 år.
Total budget del 2: 85 miljoner kronor

Viktiga datum

  • Diarienummer 2018-00004

    Statistik för sidan