Tillgänglighetsdesign :

Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

Stängde 28 februari 2018

I det här erbjudandet finansieras projekt som ska bidra till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande. Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka finansiering. Utlysningen genomförs av Formas med stöd av Vinnova och Energimyndigheten

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt som bidrar till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande. Erbjudandet består av två delar, där den första är inriktad på synteser och den andra är inriktad på forskningsprojekt.

treklover2

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Del 1
Du kan söka: 1-1,5 miljoner kronor per år
Projektets längd: 1 år
Totala budget del 1: 16,5 miljoner kronor

Del 2
Du kan du söka: 1–3 miljoner kronor per år.
Projektets längd: 3 år.
Total budget del 2: 85 miljoner kronor

Viktiga datum

 • 12 dec 2017
  Öppnar för ansökan
  12 dec 2017
 • 28 feb 2018
  Ansök senast
  28 feb 2018
 • 26 sep 2018
  Beslut meddelas
  26 sep 2018
 • Så här ansöker ni

  Ni kan hitta mer information och ansöka om finansiering på Formas webbplats. 

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid.

  Dialogmöte: Utlysning inom hållbart samhällsbyggande Om de nationella forskningsprogrammen Ansökan och mer information om utlysningen
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00004