Tillgänglighetsdesign

Här nedan listas aktuella ansökningsomgångar inom utlysningen Tillgänglighetsdesign.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 28 februari 2018

Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

Stängde 28 februari 2018

Finansiering av projekt som bidrar till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande.

Senast uppdaterad 10 januari 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2017-02849