Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillgänglighetsdesign

Här nedan hittar du aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet Tillgänglighetsdesign.

Tidigare ansökningstillfällen

Innovationer inom universell utformning
Stängde 4 februari 2020

I det här erbjudandet vill vi ge möjligheter att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster.

Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande
Stängde 28 februari 2018

Finansiering av projekt som bidrar till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande.

Senast uppdaterad 26 maj 2021

Diarienummer 2017-02849

Statistik för sidan