Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017:

Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Stängde 4 april 2017

I det här erbjudandet vänder vi oss till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. För att få bidrag ska ert projekt etablera en ny eller väsentligt förbättra en befintlig nationell testinfrastruktur. Vi finansierar både planeringsprojekt och fullskaliga projekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Stöd till planering, projektering eller realisering av testbäddar inom miljöteknikområdet

treklover2

Vem kan söka?

Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Planeringsbidrag: max 400 000 kronor.
Projekterings- eller realiseringsprojekt: max 4 miljoner kronor.
Projekt för både projektering och realisering: max 8 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att skapa fler öppna testbäddar inom miljöteknikområdet. Med hjälp av dessa kan nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas. Dessa bidrar i sin tur till hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser. Medverkan från offentliga aktörer ses som positivt, liksom strävan efter mångfald och jämn könsföredelning.

  Projektet ska utveckla nya eller befintliga testbäddar. Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö där verksamheter kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, eller processer.

  En testbädd kan till exempel avse en specifik mätutrustning, en speciell provanläggning eller ett testlaboratorium. Det kan också avse simulerad användarmiljö eller samhällsfunktioner, bostadsområden, industrier, transportsystem, naturområden och tjänster på Internet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Moa Eklund

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 89

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Testsite Skagerrak RISE Research Institutes of Sweden AB 400 000 kr Avslutat 2017-02286
  Testbädd Visman. Småskalig vattenkraft- miljöteknik, ekologi och besöksnäring. Planeringsbidrag Kristinehamns kommun 400 000 kr Avslutat 2017-02280
  LUSTA - Ett verklighetslabb för stadens ljud Göteborgs stad 400 000 kr Avslutat 2017-02278
  Testbädd för recirkulation av fosfor från avlopp, slam och aska RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 400 000 kr Avslutat 2017-02328
  Energieffektiv och skonsam torkning, testbädd inom lantbruk, skogsbruk samt livsmedels- och trävarubranscherna. RISE Research Institutes of Sweden AB 400 000 kr Avslutat 2017-02320
  Förstudie - testbädd för öppna skogs- och miljödata Skogsstyrelsen 363 477 kr Avslutat 2017-02318
  Framtidens Hållbara Material RISE Research Institutes of Sweden AB 3 602 800 kr Pågående 2017-02313
  Testbädd för resilienta och smarta dricksvattennät RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 396 723 kr Avslutat 2017-02311
  Testbädd för framtida vatten- och avloppsinstallationer Swerea KIMAB AB 400 000 kr Avslutat 2017-02307
  “Testlabb Uppland”, Ett hållbart energisystem i Stadsnära landsbygd Sustainable Innovation i Sverige AB 400 000 kr Avslutat 2017-02297
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05286