Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

I det här erbjudandet vänder vi oss till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. För att få bidrag ska ert projekt etablera en ny eller väsentligt förbättra en befintlig nationell testinfrastruktur. Vi finansierar både planeringsprojekt och fullskaliga projekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Stöd till planering, projektering eller realisering av testbäddar inom miljöteknikområdet

Vem kan söka?

Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser

Hur mycket kan ni söka?

Planeringsbidrag: max 400 000 kronor.
Projekterings- eller realiseringsprojekt: max 4 miljoner kronor.
Projekt för både projektering och realisering: max 8 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att skapa fler öppna testbäddar inom miljöteknikområdet. Med hjälp av dessa kan nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas. Dessa bidrar i sin tur till hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser. Medverkan från offentliga aktörer ses som positivt, liksom strävan efter mångfald och jämn könsföredelning.

  Projektet ska utveckla nya eller befintliga testbäddar. Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö där verksamheter kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, eller processer.

  En testbädd kan till exempel avse en specifik mätutrustning, en speciell provanläggning eller ett testlaboratorium. Det kan också avse simulerad användarmiljö eller samhällsfunktioner, bostadsområden, industrier, transportsystem, naturområden och tjänster på Internet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Moa Eklund

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 89

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 61

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05286

  Statistik för sidan