Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017:

Testbäddar inom miljöteknikområdet – hösten 2017

Stängde 7 juni 2017

I det här erbjudandet vänder vi oss till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. För att få bidrag ska projektet ha potential att etablera en ny eller väsentligt förbättra en befintlig nationell testinfrastruktur. Vi finansierar både planeringsprojekt och fullskaliga projekt (projektering och/eller realisering av en testbädd). Denna utlysning är en del av regeringens satsning Testbädd Sverige.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Moa Eklund

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 89

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2016-05287

  Statistik för sidan