System-av-system för mobilitet i städer - FFI

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) startar nu en fyraårig strategisk satsning på området system-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM). Satsningen syftar till att utveckla nya koncept baserade på att oberoende system samarbetar. Här listas alla ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Varför system-av-system?

Med system-av-system menar vi att olika system i infrastrukturen samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom utveckling av system-av-system.

Senast uppdaterad 2 mars 2018   |   Statistik för sidan