System-av-system för mobilitet i städer - FFI:

FFI: Samverkande system för mobilitet

Stängde 12 juni 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som undersöker framtida lösningar för transporter i städer, baserade på system-av-system. Med det menar vi logistiska system som samverkar med varandra för att uppnå en större effekt. Ni kan söka för förstudier i detta erbjudande. Under hösten planeras en finansiering av huvudprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudieprojekt som undersöker lösningar för transporter i städer. Lösningarna ska vara baserade på samverkande logistiska system.

Vem kan söka?

Grupper som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov, exempelvis fordonstillverkare, transportföretag, fastighetsägare, forskningsinstitut eller medborgargrupper. Se mer om vilka vi vänder oss till nedan.

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kr.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med system-av-system menar vi att olika system i infrastrukturen samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom utveckling av system-av-system.

  Vilka riktar vi oss till?

  Det här erbjudandet vänder sig till grupper av aktörer som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov som de vill lösa. Exempel på aktörer är:

  • Fordonstillverkare och deras leverantörer
  • Transport- och logistikföretag
  • Vägadministratörer och myndigheter
  • Infrastrukturägare
  • Tjänsteutvecklare
  • Fastighetsägare
  • Högskolor och forskningsinstitut
  • Medborgargrupper

  Observera att denna lista inte är uttömmande, utan kan beroende på transportbehovets och lösningens karaktär också innehålla andra typer av aktörer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan om att ansöka och rapportera FFI-projekt.

  Ansök och rapportera projekt inom FFI

  Bakgrunden till initiativet

  Här hittar ni även bakgrunden till initiativet, programtexten. Märk att texten är på engelska.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andreas Allström

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 93

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Christina Kvarnström

  Programledare FFI

  08-473 31 28

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Samverkande system för sjukresor och sjukhus RISE Research Institutes of Sweden AB 475 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2018-02719
  Integrerad konsekvensanalys för evenemang med trafikpåverkan MINDCONNECT AB 489 000 kr Avslutat
  2018-02720
  AUTOFLOW- AUTOmated terminal logistics and FLOWs LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2018-02716
  Virtual CarGo Combitech Aktiebolag 487 200 kr Avslutat
  Slutrapport
  2018-02721

  Fler satsningar inom fordonsstrategisk forskning

  <p>Just nu finns det fem delprogram och tre strategiska satsningar inom FFI samt den fristående satsningen på trafiksäkerhetsanläggningen AstraZero.</p>

  Diarienummer 2018-02062

  Statistik för sidan