System-av-system för mobilitet i städer - FFI:

FFI: Samverkande system för mobilitet

Stängde 20 mars 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som undersöker framtida lösningar för transporter i städer, baserade på system-av-system. Med det menar vi logistiska system som samverkar med varandra för att uppnå en större effekt. Ni kan söka för förstudier i detta erbjudande. Under hösten planeras en finansiering av huvudprojekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Förstudieprojekt som undersöker lösningar för transporter i städer. Lösningarna ska vara baserade på samverkande logistiska system.

treklover2

Vem kan söka?

Grupper som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov, exempelvis fordonstillverkare, transportföretag, fastighetsägare, forskningsinstitut eller medborgargrupper. Se mer om vilka vi vänder oss till nedan.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kr.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med system-av-system menar vi att olika system i infrastrukturen samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom utveckling av system-av-system.

  Vilka riktar vi oss till?

  Det här erbjudandet vänder sig till grupper av aktörer som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov som de vill lösa. Exempel på aktörer är:

  • Fordonstillverkare och deras leverantörer
  • Transport- och logistikföretag
  • Vägadministratörer och myndigheter
  • Infrastrukturägare
  • Tjänsteutvecklare
  • Fastighetsägare
  • Högskolor och forskningsinstitut
  • Medborgargrupper

  Observera att denna lista inte är uttömmande, utan kan beroende på transportbehovets och lösningens karaktär också innehålla andra typer av aktörer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan om att ansöka och rapportera FFI-projekt.

  Ansök och rapportera projekt inom FFI

  Ladda ned bilagor

  Här hittar ni även bakgrunden till initiativet, programtexten. Märk att texten är på engelska.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Christina Kvarnström

  Ansvarig för utlysningen

  08 473 31 28

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08 473 31 61

  Andreas Allström

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 93

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Christina Kvarnström

  Programledare FFI

  08-473 31 28

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Smart mobilitet - Sömlös hopkoppling av realtidssystem för linjetrafik och anropsstyrd trafik i en storstadsregion Hogia Public Transport Systems AB 52 069 kr Avslutat 2018-02019
  ASSET: System-av-System för Hållbara och Effektiva Transporter KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Pågående 2018-02015
  Förstudie om datadelning för integrerat kollektiv- och efterfrågestyrt trafiksystem (SHARP) KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 294 000 kr Avslutat 2018-02014
  System av system för fjärstyrning av automatiserade vägfordon Statens väg- och transportforskningsinstitut 500 000 kr Avslutat 2018-02018
  ”SMOOTh” System av system för hållbara urbana godstransporter Volvo Technology AB 500 000 kr Avslutat 2018-02016
  SoSSUM Core: System-of-Systems for Smart Urban Mobility Core activities RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-03214

  Liknande erbjudanden

  <p>Just nu finns det fem delprogram och tre strategiska satsningar inom FFI samt den fristående satsningen på trafiksäkerhetsanläggningen AstraZero.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00137